Eerst oplossingen zoeken voor ontslaan!

Om een onderneming goed te laten draaien heeft men personeel nodig en gaat het bedrijf dagelijks uiteenlopende contracten aan. Daartoe worden veel mensen aangenomen waarbij arbeidscontracten worden afgesloten. Het legt de rechten en plichten tussen beide partijen vast zodat daarmee een gezagsverhouding wordt bewerkstelligd. Oftewel de werknemer moet de opdrachten van de baas opvolgen en op een kwalitatief goede manier tot stand brengen. Tussen werkgever en werknemer kunnen conflicten ontstaan waardoor potentieel het personeelslid op straat kan komen te staan. Hoe kan de advocaat voor ontslagrecht hierin bemiddelen zodat ontslag wordt vermeden en hoe kan de advocaat verder van dienst zijn om personeel wel te ontslaan?

Mediation om oplossingen te zoeken

Problemen op de werkvloer kunnen op verschillende manieren ontstaan. Er is frictie met de directe leidinggevende of tussen het personeel botert het niet. Dat wil niet zeggen dat er per ommegaande oplossingen worden gezocht waardoor de spanningen slechts kunnen toenemen. Het kan potentieel escaleren in een arbeidsconflict waardoor de werknemer geregeld werk verzuimd of ziek thuis zit. Via verzuimregistratie kan de onderneming goed inzicht verkrijgen in welke personeelsleden opvallend vaak verzuimen. Het is een teken dat er iets niet goed is. In dat geval kan de advocaat als bemiddelaar helpen.

Arbeidsconflict

Nadat de baas het personeelslid erop heeft aangesproken dient men verbetering te laten zien. Dat wil niet zeggen dat het ook altijd gebeurt. De problemen tussen beide partijen kunnen dermate groot zijn dat men niet gezamenlijk meer door dezelfde deur kan. Om ontslag te vermijden kan een onpartijdig iemand tussen beiden komen zodat naar een oplossing wordt gezocht. Een manier is door daartoe de advocaat als mediator in te zetten. Op die manier kunnen de versies van beide partijen op tafel komen zodat een tussenweg kan worden gevonden. De juridisch specialist kan daarbij handig aangeven wat binnen de afspraken van het arbeidscontract wel of niet kan. Zodoende kan op een afgewogen methode naar een voor alle partijen bevredigend antwoord worden gezocht.

Ontslag

Soms kunt u er als ondernemer niet onderuit en moet u reorganiseren of personeel ontslaan. Een dringende reden nijpt u om het personeelslid op staande voet te ontslaan of u dient wegens het financieel slechte weer mensen af laten vloeien. Ontslag is altijd een lastige moeilijke en vaak emotionele zaak. De gemoederen kunnen hoog oplopen zeker als het om collectief ontslag gaat. Het ontslag dient altijd aan de wettelijke vereisten te voldoen. Denk aan de wettelijke opzegtermijn of een eventuele financiële vergoeding. Om het ontslag in goede banen te leiden heeft u als ondernemer een ontslag advocaat nodig. Daarmee worden uw belangen zeker in slechte tijden optimaal vertegenwoordigd. Zeker als het wegens financiële slechte tijden wordt veroorzaakt wilt u aan ontslagpremies niet teveel kwijt zijn. Door het tijdige optreden van de advocaat kan een dreigend faillissement worden vermeden.

Inzet advocaat ontslagrecht

Om goed tussen de partijen te bemiddelen of om juist het ontslag te regelen heeft u de ontslag advocaat nodig. Er zijn uiteenlopende juridische regels waaraan het ontslag moet voldoen. Bij collectief ontslag komt er eveneens bij dat de ontslagronde aan de Wet Melding Collectief Ontslag moet voldoen. Laat u door de advocaat ontslagrecht informeren hoe uw ondernemingsbelangen optimaal worden beschermd.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op