Collectief ontslag als aanleiding

Indien er meer dan twintig werknemers binnen drie maand worden ontslagen dan is er sprake van een collectief ontslag. Het houdt in dat door de werkgever voor het bepalen van wie ontslagen wordt een eerlijke verdeling moet zijn toepast. Over de gehele organisatie moeten de ontslagenen gelijkmatig verdeeld zijn over alle leeftijden en organsatielagen. Door de werkgever wordt bepaald hoe de feitelijke verdeling plaatsvindt, echter het afspiegelingsbeginsel dient van toepassing te zijn. Wat houdt dit in en waarom is het nietig indien het niet juist wordt toegepast?

 

Aanleiding voor ontslagen

Met de ontwikkeling van de conjunctuur verandert de economische omstandigheid voor bedrijven. Goede tijden worden dus gevolgd door slechte tijden. Gedurende een recessie kan het dermate slecht gaan dat de onkosten niet meer kunnen worden gedekt waardoor het bedrijf noodgedwongen moet reorganiseren. Een onderdeel daarvan kan het ontslaan van een deel van het personeelsbestand zijn. Oftewel van het ene op het andere moment kunnen veel werknemers op straat komen te staan. In dat geval dient aan de Wet Meldingsplicht Collectief Ontslag te worden voldaan waarbij uw werkgever meldingsplicht bij het UWV heeft. Daarbij dient het beginsel te worden aangetoond zodat de ontslagvergunning kan worden gegeven. 

 

Wat houdt het beginsel in? 

Een organisatie bestaat veelal uit een groot deel arbeiders op de werkvloer, waarnaast aanvullende afdelingen overige zaken regelen. Denk bijvoorbeeld aan een ratio van 80% personeel, 15% management en 5% leiding. Daarnaast zijn er verschillende leeftijdscategorieën van toepassing. Denk aan 35% tot 35 jaar, 20% 35-45 jaar, 20% 45-55 jaar en 25% ouder. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat er over deze verschillende organisatielagen en leeftijdscategorieën een gelijkmatige verdeling wordt toegepast. Oftewel de ontslagenen moeten overeenkomstig de percentages zijn vertegenwoordigd. 

 

Wat als het niet eerlijk is?

Het valt lastig te controleren of bepaalde personen met een dubbele agenda tijdens een ontslagronde eruit zijn gedaan. Toch dient te worden aangetoond dat er een eerlijke verdeling van ontslagenen over de verschillende organisatielagen en leeftijdscategorieën is toegepast. Stel dat van voorgaande percentages er 60% ontslagenen zijn gevallen in de leeftijdscategorie 35-45 jaar, dan is die groep disproportioneel benadeeld. De verhouding moet dus gelijk zijn aan de aanwezige percentages. Indien daarvan is afgeweken dan voldoet het afspiegelingsbeginsel niet en dus wordt niet aan de Wet Meldingsplicht Collectief Ontslag voldaan. Oftewel er is sprake van een onjuist toegepast collectief ontslag waardoor de ontslagronde nietig is. Juridisch gezien kan deze vorm van ontslag dus niet, waardoor men nog steeds in dienst is. De werkgever dient het afspiegelingsprincipe accuraat toe te passen waarnaast de mate van toepassing ook moet zijn aangetoond. Mocht u als werknemer vermoeden dat dit niet het geval is, neem dan contact met de ontslagadvocaat op. 

 

Waar moet het collectief ontslag verder aan voldoen? 

Naast een correct toegepast beginsel heeft u als werknemer recht op ontslagvergoeding. Daartoe wordt de hoogte bepaald op basis van het maandinkomen, de duur van de arbeidsrelatie en een correctiefactor van minimaal 0,25. Eventueel worden daarnaast vergrotende factoren toegepast. Op hoeveel ontslagvergoeding u recht heeft is dus zeer de vraag, aangezien het ook afhangt van de financiële middelen van uw werkgever. Laat u juridisch bijstaan zodat u de beste ontslagvergoeding geregeld krijgt. Verder dient er rekening te worden gehouden met de wettelijke opzegtermijn. Alle uitgangspunten van het ontslag dient per werknemer concreet binnen een beëindigingsovereenkomst zijn vastgelegd. 

 

Krijgt u te maken met een collectief ontslag dan is het van belang dat uw werkgever het afspiegelingsbeginsel correct toepast. Vermoedt u anders laat u dan juridisch inlichten. Krijgt u daarnaast een ontbindingscontract ter ondertekening aangereikt, onderteken het niet direct echter laat het door ons controleren. Neem met de advocaat voor ontslagrecht helpdesk contact op indien uw werkgever met ontslag dreigt. 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op