Ontslagenen bij reorganisatie bedrijf

U heeft reeds vele jaren met veel plezier uw eigen opgerichte zaak als directeur geleid echter nu zien de prognoses er niet goed uit. Gunstige tijden hebben veel opgeleverd echter bij dalende omzet kunt u als zaak de kosten feitelijk niet meer dragen. De geldverstrekker komt daarom bij u met eisen om schoon schip te maken. Uit kosten overwegingen is het noodzakelijk om te reorganiseren zodat de onderneming het hoofd boven water kan blijven houden. Hoe kunt u een reorganisatie en ontslagrondes via de advocaat effectief doorvoeren?

 

Noodzaak tot reorganiseren

Bedrijfseconomisch moet er een gunstige balans bestaan tussen uw ondernemingsopbrengsten en –kosten. Indien negatieve resultaten worden behaald zal het vaak niet lang duren voordat het bedrijf werkelijk in financiële moeilijkheden komt. De baten dalen, het eigen vermogen wordt opgesoupeerd juist om de kosten nog te kunnen dekken. Die omstandigheid kan bij lang aanhoudende omstandigheden slechts in een onverhoopt faillissement resulteren. Het is dus aan u als directeur om noodzakelijke knopen door te hakken. Reorganiseren betekent dat er her en der wordt gesnoeid om zo de onkosten te laten verminderen. Vaak zal daarbij collectief ontslag noodzakelijk zijn. 

 

Verandermanagement toepassen

Een methode om te reorganiseren is door structurele veranderingen door te voeren. Dat houdt in dat beslislijntjes worden ingekort, procedures worden geautomatiseerd en handiger gemaakt. Over de complete linie van de onderneming moeten veranderingen worden doorgevoerd zodat het bedrijf kostenefficiënt gaat werken. Daartoe kunt u de advocaat inzetten als centrale spil om het personeel gemotiveerd hieraan mee te laten werken. Des ondanks kan een onderdeel van de veranderingen zijn dat een deel van de werkvloer toch wordt ontslagen. Juridische veranderingen binnen uw onderneming kunt u goed laten begeleiden door de de advocaat als bemiddelaar. 

 

Ontslagrondes: de vervelende boodschap brengen

U heeft uw personeel reeds jarenlang naar tevredenheid in dienst gehad. Toch dienen harde beslissingen worden genomen zodat uw bedrijf bestaansrecht blijft houden. Het is dus in uw eigen belang als directeur om ontslagrondes door te voeren. Het kan zijn dat u als directeur het een zeer vervelende boodschap vindt en daartoe kunt u het ook aan de ontslagadvocaat overlaten. De juridisch specialist zorgt ervoor dat alle ontbindende uitgangspunten correct op papier staan vermeld zodat het beste resultaat voor uw bedrijf wordt bereikt. Uiteraard wordt daarbij ook meegedacht omtrent een goed sociaal plan voor de beoogde ontslagenen. 

 

Hoe kunt u van de ontslagadvocaat profiteren?

De ontslagadvocaat kan uw bedrijf van optimaal juridisch advies voorzien zodat uw veranderingen goed worden doorgevoerd. Daarnaast wordt de juiste juridische basis gelegd om de ontslagrondes goed uit te kunnen voeren. Het houdt in dat aan de voorwaarden voor collectief ontslag wordt voldaan waarbij het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast. Omdat er sprake is van contractbreuk zal er enige mate van ontslagvergoeding noodzakelijk zijn, echter bij toepassing van een goed sociaal plan kan dat worden beperkt. Hoe effectief u uw bedrijf kunt optimaliseren zodat u het hoofd boven water houdt kunt u via ons vernemen. Hoe u kunt profiteren van de ontslagadvocaat kunt u vrijblijvend informeren bij de helpdesk.   

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op