Ontslagen en bestuurdersaansprakelijkheid

Beslissingen welke door het bestuur worden genomen dienen altijd ten goede van de onderneming te komen. Het kan voorkomen dat de leidinggevende bewust of onbewust onjuiste beslissingen neemt. In dat geval is er sprake van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder heeft dan aansprakelijkheid indien het bedrijf ontslagenen moet doorvoeren. Hoe kunt u van de ontslag advocaat profiteren?

 

Oorzaak en gevolg

Het bestuur van een onderneming draagt een grote verantwoordelijkheid. Iedere beslissing van het management, directie of leidinggevenden kunnen verstrekkende gevolgen met zich meebrengen. Oftewel er bestaat een causaal verband tussen het optreden van het bestuur en hoe de organisatie er voorstaat. Dat kan dus ook inhouden dat zekere beslissingen tot een financiële wanorde kunnen leiden. In dat geval is het bestuur aansprakelijk voor de gevolgen en dus ook eventuele ontslagen welke daaruit voortvloeien.

 

Falend bestuur en ontslag

Sommige beslissingen kunnen het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen. Men kan besluiten nemen welke onbewust overmatige risico’s met zich meebrengen. Een andere manier is dat het bestuur willens en wetens fouten maakt om er bijvoorbeeld zelf beter van te worden. Dergelijke omstandigheden valt het bestuur persoonlijk te verwijten. Wordt personeel in een dergelijke omstandigheid ontslagen dan is eveneens het bestuur verantwoordelijk voor de gevolgen daarbij.

 

Hoe ver reikt aansprakelijkheid?

De aansprakelijkheid wordt deels bepaald door de toegepaste ondernemingsvorm. Gaat het om een eenmanszaak of FoV dan is er geen scheiding tussen het vermogen van de onderneming en het eigen vermogen. Bij een NV of BV is dat onderscheid wel aanwezig. Heeft het bestuur normaal niet verwijtbaar gehandeld dan blijft in dat geval die scheiding aanwezig. Gaat de onderneming door onbehoorlijk bestuur failliet dan dient het eigen vermogen van het management eveneens te worden aangewend.

 

Ontslag bij onbehoorlijk bestuur

Gaat het niet goed met een bedrijf dan wordt er meestal gereorganiseerd waarbij vaak ontslagen vallen. Het is wettelijk toegestaan om mensen wegens bedrijfseconomische redenen op straat te zetten. Echter indien er sprake is van onbehoorlijk bestuur dan is het ontslag onrechtmatig omdat het door toedoen van bestuursbeslissingen is veroorzaakt. In dat geval heeft de werknemer mogelijk meer rechten en kan er een hogere compensatie van toepassing zijn. De werknemer kan potentieel een schuldeiser bij faillissement worden.

 

Aansprakelijkheid nemen

Indien het bestuur onjuist heeft gehandeld dan zijn zij verantwoordelijk. Komt het door onoplettendheid waardoor men per ongeluk een onjuiste vergissing heeft begaan dan kan het soms worden afgedekt door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Dat is anders indien men willens en wetens verkeerd heeft gehandeld. Men moet dan aansprakelijkheid nemen en zodoende verantwoording afleggen. Dat kan via de advocaat, bemiddeling en soms via de bestuursrechter. Gaat het om een manager dan kan het tot zijn ontslag leiden.

 

Advocaat inzetten

Om ervoor te zorgen dat het bestuur het beste voor heeft met de onderneming en om juridische aspecten daarbij goed af te kaarten kan een huisjurist worden toegepast. Het zorgt ervoor dat consequenties van zekere belangrijke beslissingen juridisch tegen het licht worden gehouden om daarmee risico’s en onzekerheden te vermijden. Via de advocaat voor ontslag en ondernemingsrecht kunnen de belangen van zowel de bestuurders als het personeel goed worden behartigd.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op