Onterecht ontslag oudere dient te worden gecompenseerd

Wordt de oudere werknemer ontslagen dan komt men voor de pensioengerechtigde leeftijd in de WW. Het hebben van een uitkering betekent een aanzienlijke terugval qua inkomen. De ontslagprocedure dient daarom ook goed te zijn uitgevoerd. Het gebeurt geregeld dat het afspiegelingsbeginsel niet wordt toegepast omdat er wordt gesteld dat functies niet uitwisselbaar zijn. Wat houdt dit in en waarom heeft de oudere werknemer recht op compensatie?

Uitwisselbaarheid functies

Een veel binnen het ontslagrecht toegepaste term is de uitwisselbaarheid van functies. Wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast dan dienen de ontslagen gelijkmatig te zijn verdeeld over de leeftijdsgroepen als ook de organisatieniveau's. De ontslagenen vallen daarbij binnen functies die ongeveer dezelfde inhoud hebben zodat er een eerlijke ontslagronde van toepassing is. Is dat het geval dan kan het UWV terecht een ontslagvergunning afgeven.

Wel of geen afspiegelingsbeginsel

Sommige functies kunnen werkelijk niet met andere functies worden vergeleken. Het kan gaan om een speciale functie welke boven alle andere functies uitstijgt. De werkgever kan overwegen om dan niet het afspiegelingsbeginsel toe te passen juist om het ontslag wel door te voeren. De functie kan namelijk overbodig zijn geworden! Het niet toepassen van het afspiegelingsbeginsel houdt in dat afdoende moet worden aangetoond dat deze functie niet uitwisselbaar is met andere functies. Vanuit de werkgever moet dus voldoende worden bewezen dat in dit geval het afspiegelingsbeginsel niet hoeft te worden toegepast. Uiteraard ligt dit wel gevoelig omdat hiermee oudere werknemers net voor de pensioengerechtigde leeftijd op straat komen te staan.

Is het goed toegepast?

Indien een oudere werknemer met een langdurig arbeidsverleden bij het bedrijf wordt ontslagen dan heeft het altijd verstrekkende gevolgen. Men komt in de WW en zal er dan ook vaak tot het pensioen in blijven. Het hebben van een uitkering houdt in dat men veel minder geld te besteden heeft waarnaast de hoogte van de pensioenuitkering wordt aangetast. Het is dus van belang dat het ontslag juist en rechtmatig is. In veel gevallen is het echter de vraag of het ontslag wel volgens de geldende regels is voltrokken. Vaak wordt door de werkgever aangegeven dat functies niet uitwisselbaar zijn en dat deze oudere werknemer daarom wel kan worden ontslagen. Indien deze redevoering onvoldoende is onderbouwd dan zal het door de kantonrechter als onterecht ontslag worden beschouwd. 

Compensatie

Zit men eenmaal in de WW na een onterecht ontslag dan komt men niet snel meer aan het werk. Dit geldt zeker als het om een oudere werknemer gaat. Onjuist verleend ontslag moet worden gecompenseerd. Wordt aangetoond dat de werkgever een onjuiste ontslagprocedure heeft toegepast dan heeft de werknemer recht op compensatie. Het verschil tussen loon en WW-uitkering zal gedurende een zekere periode moeten worden aangevuld. Ook dienen onkosten voor de inzet van de ontslag advocaat te worden vergoed door de werkgever. Laat u gratis informeren omtrent uw kansen indien u als oudere werknemer onterecht bent ontslagen. Let wel u dient uw gelijk te halen door uw ontslag via de advocaat en kantonrechter aan te vechten.

Bron: http://www.accountancynieuws.nl/actueel/fiscaliteit/onterecht-ontslag-werkgever-moet-verschil-loon-en.123277.lynkx#.VEBNUiKUc-0

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op