Ontslag bedrijfseconomische redenen vs. contractbreuk 

U bent een arbeidscontract aangegaan met de verwachting dat u langdurig in dienst kunt blijven. Uiteraard is dat de wederzijdse intentie waartoe een contract voor onbepaalde tijd langdurig de arbeidsrelatie vastlegt. Het kan echter voorkomen dat uw werkgever geen goede winsten draait waardoor een ontslagronde van toepassing is. In dat geval is er feitelijk sprake van contractbreuk waarvoor u gecompenseerd kunt worden. Wat houdt dit in en hoe kan de advocaat voor ontslagrecht u helpen? 

 

Onbepaalde tijd voor zekerheid!

Een arbeidscontract voor onbepaalde tijd moet u voor de lange termijn stabiliteit geven. Werk en inkomen zijn verzekerd zodat u een goede toekomst daarop kunt bouwen. In ieder geval dat dacht u! Goede tijden worden afgewisseld door slechte tijden waardoor het bedrijf in moeilijkheden terecht kan komen. Uw werkgever kiest er dan voor om te reorganiseren zodat kosten worden bespaard. In de meeste gevallen zal het leiden tot één of meerdere ontslagrondes. Uw zekerheid kunt u daarmee verliezen waarbij het contract voor onbepaalde tijd wordt ontbonden. Hierbij is dus sprake van contractbreuk waardoor u als werknemer schade lijdt. 

 

Compensatie: ontslagvergoeding

Omdat de werkgever het arbeidscontract ontbindt heeft u als werknemer recht op compensatie. Dit wordt gedaan door een financiële handdruk te geven zodat u daarmee een zekere tijd kunt overbruggen. Het vormt dan ook een aanvulling op de WW uitkering. Gewoonlijk wordt de hoogte daarvan bepaald middels de kantonrechtersformule. Daarbij wordt het aantal gewerkte jaren vermenigvuldigd met het gemiddeld bruto salaris over de afgelopen twaalf maanden. Daarnaast wordt een correctiefactor toegepast van 0,25. Die rekensom zou moeten leiden tot de hoogte van de ontslagvergoeding. In aanvulling hierop kan nog een correctiefactor worden toegepast indien de werkgever een sociaal plan toepast of dat er verzwarende redenen zijn. Ook is de hoogte afhankelijk van de nog uitstaande baten van de werkgever. Om de maximale vergoeding bij contractbreuk te verkrijgen schakelt u de ontslagrecht advocaat in. 

 

Opzegtermijn 

Een tweede vaak betwist punt vormt de opzegtermijn. De werkgever dient namelijk per vijf gewerkte jaren een maand opzegtermijn inachtnemen. Hierover wordt vaak getwist en dus dient een en ander correct te zijn toegepast. Daarnaast veronderstellen veel werkgevers dat de opzegtermijn direct ingaat, echter die termijn gaat wettelijk gezien pas de eerste van de volgende maand in. Oftewel voordat u ondertekent moeten de voorwaarden op de juiste manier zijn omschreven waarbij uw werknemersrechten niet worden geschaad. 

 

Inzet ontslagrecht advocaat

Omdat u door het bedrijf aan de kant wordt gezet, komen uw belangen niet overeen met die van de werkgever. Het bedrijf zal bij contractbreuk trachten de onkosten te beperken door op de vergoeding te beknibbelen, de opzegtermijn zo kort mogelijk te laten zijn en schadelijke paragrafen binnen het beëindigingsovereenkomst op te nemen. Deze punten zijn allemaal ongewenst voor uw omstandigheid en dus dient u het aangeboden ontbindingscontract laten checken bij de juridisch specialist. Neem telefonisch vrijblijvend contact met ons op zodat u de eerste stappen tot genoegdoening kunt zetten. 

 

Krijgt u te maken met contractbreuk schakel dan altijd direct de ontslagadvocaat in. Het ontbindende contract moet van begin tot eind compleet juridisch worden afgecheckt alvorens u kunt ondertekenen. Wees er zeker van dat uw belangen niet worden geschonden door nu de helpdesk ontslagrecht te benaderen. 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op