Bepaalde- of onbepaalde tijd 

Wanneer je in dienst gaat bij een bedrijf krijg je een arbeidscontract, ook wel arbeidsovereenkomst genoemd, waarop staat hoeveel uren je werkt per week en of het een baan voor bepaalde- of onbepaalde tijd betreft, een tijdelijke- of vaste baan.

Bij bepaalde tijd loopt het contract op een afgesproken- of vooraf gestelde datum weer af en stopt de baan. Een baan voor bepaalde tijd is een tijdelijke baan. 

Bij een contract voor onbepaalde tijd staat geen einddatum voor de baan. Een arbeidscontract voor onbepaalde tijd wordt ook wel een vast contract genoemd.

Op het contract staat ook een functieomschrijving, wat het bijbehorende salaris is. Ook het aantal vrije dagen is opgenomen in het arbeidscontract.

Veelal wordt gebruik gemaakt van een tijdelijk arbeidscontract als eerste contract. Wanneer dit contract afloopt wordt gekeken of je een goede toevoeging bent voor het bedrijf.

 

Proefperiode

Tijdens het eerste arbeidscontract heeft een werknemer bijna standaard een proeftijd van maximaal twee maanden. Binnen de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer zonder opgave van een reden het contract stopzetten.

Wanneer er een tijdelijk contract aangeboden wordt van minder dan zes maanden is een proeftijd bij wet niet toegestaan. 
Is het arbeidscontract voor zes maanden tot twee jaar dan is de proeftijd maximaal een maand. Wanneer het arbeidscontract langer is dan twee jaar geldt een proeftijd van maximaal twee maanden. Als je de baan wil opzeggen, zorg er dan voor dat je dit in de proeftijd doet. Wanneer je de baan beëindigt kan dit je belemmeren in het recht op een uitkering omdat je zelf gestopt bent met de baan en niet ontslagen bent. Werkloos door eigen schuld.

 

Vast contract en concurrentiebeding?

Allereerst een concurrentiebeding, wat is dat? In een concurrentiebeding staat beschreven dat je na beëindiging van het dienstverband niet mag gaan werken in een soortgelijke branche. Een concurrentiebeding mag alleen worden opgenomen in arbeidscontracten voor onbepaalde tijd oftewel een vast arbeidscontract en sinds begin 2015 niet meer in arbeidscontracten voor bepaalde tijd, dus een tijdelijk contract.

Heb je bijvoorbeeld bij een restaurant gewerkt en is dat arbeidscontract beëindigt of heb je dat contract zelf beëindigt, dan mag je volgens het concurrentiebeding niet gaan werken bij een ander restaurant omdat dat hetzelfde soort werk is. Een concurrentiebeding is er ook voor bedoelt dat werknemers die ontslagen worden of ontslag nemen niet in hetzelfde soort werk als zelfstandig ondernemer verder gaan.

Het zoeken naar een andere baan is met een concurrentiebeding best moeilijk. Het is dus belangrijk dat je altijd goed het contract leest voordat je dit ondertekend om problemen in de toekomst te voorkomen. Wanneer je het contract heb getekend met concurrentiebeding zorg er dan voor dat dit gedeelte wordt ingetrokken of vernietigd zodat jij weer alle keuze hebt bij het zoeken naar een nieuwe baan. 
Juridisch advies in dergelijke situaties is een aanrader. Neem contact op met de advocaat ontslag voor een goed juridisch advies.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op