Wat is transitievergoeding?

Wanneer er sprake is van een ontslag heeft de werknemer recht op een zogenoemde transitievergoeding. Transitievergoeding is bedacht om het voor werkgevers makkelijker te maken om ontslag te geven aan werknemers die al voor lange tijd in dienst zijn van het bedrijf. Een voordeel van transitievergoeding is dat de personeelslasten lager zijn, een voordeel hiervan is dat het in dienst nemen van nieuwe werknemers voor de werknemer interessanter wordt.

 

Wanneer transitievergoeding?

Indien een werknemer 2 jaar of langer in dienst is bij een bedrijf heeft hij vanaf die tijd recht op een transitievergoeding bij ontslag. Wel moet de werknemer dan een werkweek van minimaal 12 uur maken om in aanmerking te kunnen komen voor de transitievergoeding. Dit zijn 2 voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op de transitievergoeding.
Het recht vervalt wanneer een werknemer zelf ontslag neemt of door de werkgever op staande voet wordt ontslagen. De werknemer heeft de werkgever dan een zeer duidelijke aanleiding gegeven om hem te ontslaan. Het is zijn eigen schuld en tegemoetkomingen zijn dan niet meer van toepassing.

Ook bij jonge werknemer met de leeftijd onder de 18 jaar is er geen recht op transitievergoeding bij een werkweek van minder dan 12 uur. Wanneer dit meer dan 12 uur is, is er ook recht op transitievergoeding wanneer er sprake is van ontslag. De voorwaarde is wel dat zij 2 jaar of meer bij het betreffende bedrijf werkzaam moeten zijn geweest. Als we kijken naar een berekening voor jongere werknemers worden de dienstjaren vóór de 18e verjaardag van de werknemer niet meegerekend voor de transitievergoeding.

 

Berekening transitievergoeding?

Je bent ontslagen en hebt recht op de transitievergoeding, maar wat houdt dat eigenlijk in? Wat ontvang je dan van je werkgever?
Hier is een berekening voor gemaakt. Indien je 10 jaar of minder bij het bedrijf gewerkt hebt ontvang je ongeveer 33% van het maandsalaris wat je altijd hebt ontvangen bij het betreffende bedrijf.

Heb je langer dan 10 jaar bij het bedrijf gewerkt dan ontvang je voor elk jaar dat je meer hebt gewerkt vanaf die 10 dienstjaren gerekend 50% van het maandsalaris wat je altijd hebt ontvangen bij het betreffende bedrijf.

Het maximale te ontvangen bedrag wordt jaarlijks aangepast. Het is belangrijk dat er bij ontslag geen ruzie ontstaat tussen de partijen, werkgever en werknemer. Wanneer alles in gemoedelijke sfeer gaat valt er vaak nog te onderhandelen over de hoogte van de transitievergoeding en dat kan voor de ontslagen werknemer positief uitvallen. Wanneer er een conflict is ontstaan zal de werkgever vaak niet meer willen onderhandelen over de vergoeding. Bovengenoemde berekeningen zijn dus bedoeld als voorbeeld zodat duidelijk is wat ongeveer de hoogte zal zijn van de transitievergoeding.

 

Juridisch advies

Het kan voorkomen dat je ondanks overleg en onderhandelingen met de werkgever het niet eens bent geworden worden over de hoogte van de transitievergoeding na het ontslag. Voor juridisch advies raden wij aan om contact op te nemen met de advocaat ontslag. Hij kan een goed juridisch advies geven waar u mee verder kunt en ondersteuning bieden in de juridische zaak.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op