Advocaat bij faillissement, ontslag en doorstart

Wegen de inkomsten niet op tegen de onkosten dan is een faillissement zeer reëel. Uw onderneming laat wegens bedrijfseconomische redenen zeer slechte cijfers zien en dat kan aanleiding voor ontslagenen zijn maar ook voor een faillissement met doorstart. Bij een doorstart wordt het faillissement uitgesproken waarna met de restanten van de zaak een nieuw begin wordt gemaakt. Juridisch gezien kunt u daarmee met een schone lei beginnen. Dit geldt eveneens voor het aantal mensen dat u in dienst heeft. Hoe kunt u bij een onverhoopt faillissement van uw onderneming toch een doorstart maken waarbij ontslagenen vallen?

 

Doorvoeren van ontslagronde

Wordt uw onderneming gereorganiseerd om zo het faillissement te voorkomen dan zijn vaak ontslagenen onvermijdelijk. Uw zaak heeft weinig baten en dus dient u een duidelijke afweging te maken tussen de juridische rechten van de werknemer en uw eigen zaak. De belangen tussen uw onderneming en het personeel verschillen dus van elkaar. Om in dat geval het mogelijk collectieve ontslag goed door te voeren heeft u gedegen juridische kennis nodig. De ontslagadvocaat kunt u inzetten om de voorwaarden voor het ontbinden van de arbeidscontracten juridisch goed te verwoorden in het beëindigingsovereenkomst. Daarnaast kunt u ons ook inzetten om het traject voor ontslagenen van begin tot einde te begeleiden. Maar wat als uw onderneming werkelijk failliet gaat, hoe kunt u dan de advocaat inzetten om een doorstart met ontslagenen te regelen?

 

Regeling voor ontslagenen

Indien er sprake is van een ontslag bij faillissement dan hebben de ontslagenen strikt genomen geen rechten. Omdat er sprake is van een doorstart waarbij wel een deel van het personeelsbestand wederom in dienst komt, is het de vraag hoe u de ontslagenen compenseert. Bedrijfsbeëindiging door een faillissement hoeft niet in te houden dat er een regeling moet zijn. Aan de andere kant vormt het niet verkrijgen van een ontslagvergoeding bij een doorstart een schril contrast. Daarbij dient u dus een heldere keus te maken. Uiteraard dient u aan de wettelijke kaders voor ontslag te voldoen. Neem contact op met de ontslagadvocaat zodat de voorwaarden van de ontbinding correct worden doorgevoerd. 

 

Inzet ontslagadvocaat als stille bewindvoerder

De kosten en baten van uw onderneming liggen zeer ongunstig waardoor een faillissement op de loer ligt. Omdat u vooraf het onheil kunt zien aankomen kunt u ervoor kiezen om tijdig de advocaat voor ontslagrecht in te schakelen. Het heeft tot doel om een juridische combinatie toe te passen. Het doel hierbij is om tegen geringe kosten een nieuw bedrijf met kleinere opzet te realiseren. Enerzijds wordt het personeel ontslagen zodra het faillissement is uitgesproken. Daarna kan een directe doorstart worden doorgevoerd waarbij een deel van het oude personeel weer terug in dienst wordt genomen. In afgeslankte vorm kunt u dus de bedrijfsvoering doorzetten. Laat u informeren hoe de advocaat het ontslag, indienstname en doorstart kan begeleiden. 

 

Om de ontslagronde goed door te kunnen voeren is de inzet van de advocaat evident. Een collectief ontslag bij faillissement heeft grote consequenties voor het personeel en dus dient u daarmee op een doordachte manier mee om te gaan. De advocaat kan alle juridische uitgangspunten goed voor u op papier zetten en kan des gewenst de vervelende boodschap aan het personeel overbrengen. Neem met ons contact op zodat uw belangen goed worden behartigd tijdens het collectieve ontslag of faillissement met doorstart. 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op