Krijg je te maken met ontslag dan heb je juridische bijstand nodig. Het houdt in dat je op zoek moet gaan naar een advocaat voor ontslagrecht zodat jouw omstandigheid goed tegen het licht wordt gehouden. Zeker als jouw contract voor onbepaalde tijd zomaar wordt ontbonden, kan het ingrijpende consequenties voor jou persoonlijk inhouden. Laat jouw situatie door de ontslag advocaat beoordelen zodat jij weet waar jij aan toe bent!

 

Check beëindigingsovereenkomst

Wordt het contract ontbonden dan is er sprake van ontslag. Het is daarbij belangrijk dat je niet zomaar je handtekening onder het beëindigingsovereenkomst zet. Je moet jezelf altijd verwittigen omtrent de concrete inhoud als ook wat de gevolgen daarvan verder zijn. De opgestelde paragrafen dienen daarnaast aan de wettelijke vereisten te voldoen zodat jouw belangen niet worden geschaad. Omdat niet iedereen alle juridische kennis paraat heeft, is het voor velen noodzakelijk om per ommegaande wel een check van het ontbindende beëindigingsovereenkomst te laten doen. De advocaat kan snel en handig jouw contract beoordelen.

 

Onterecht ontslagen en gelijk halen

Indien je het vermoeden hebt dat je onterecht ontslagen bent dan moet je zeker juridisch advies inschakelen. Je rechten worden aanzienlijk geschonden waardoor jij ernstig wordt benadeeld. Denk aan ontslag op staande voet terwijl de omstandigheid mogelijk niet aan jou (alleen) is te wijten. Indien het door een groep is veroorzaakt is het onlogisch dat je alleen op straat komt te staan. Bovendien kan het zijn dat je werkgever je simpelweg niet mag en een kleine omstandigheid reeds aangrijpt om jou op straat te zetten. Dat kan natuurlijk niet en daar moet verantwoording voor komen. Via de ontslag advocaat kun jij je gelijk verkrijgen. Om goed in te kunnen schatten wat jouw kansen zijn om je gelijk te halen benader je de ontslag advocaat.

 

Kosten inzet advocaat

Het eerste intake gesprek is uiteraard compleet gratis. Je kunt je verhaal doen en dan kunnen wij beoordelen wat jouw kansen zijn om je gelijk te halen. Zo simpel is het. Voor het vervolg traject zijn er verschillende methoden voor de kosten van de advocaat. Indien je onterecht ontslagen bent en de rechter geeft je gelijk dan krijg je vaak naast een hoge ontslagvergoeding ook de onkosten vergoed. Oftewel een gunstige situatie zodat jij niet op hoge kosten wordt gejaagd. Daarom is het ook belangrijk dat jouw case vooraf goed wordt beoordeeld zodat jij enige zekerheid hebt. Neem gratis contact op zodat jij weet waar je aan toe bent.

 

Wanneer ons bellen?

Indien er sprake is van ontslag scheiden de wegen van de werknemer en werkgever. Oftewel de belangen zullen tegenstrijdig zijn waardoor jouw rechten in het geding komen. Zeker als het gaat om ontslag op staande voet of wegens bedrijfseconomische redenen moet je oplettend zijn. Is het ontslag terecht, was de reden van ontslag werkelijk dringend, is het afspiegelingsbeginsel wel correct toegepast en spelen er geen achterliggende niet gerelateerde oorzaken mee. Denk aan onbehoorlijk bestuur of een dubbele agenda van de werkgever. Ontslag kan onverwacht komen waarnaast de druk op de werknemer door de werkgever hoog kan zijn. Heb je goede redenen om aan te nemen dat het ontslag onterecht is laat het ons dan weten. Je kunt via de ontslag advocaat een goede vergoeding of compensatie verkrijgen. Bel gratis voor een snelle beoordeling van jouw omstandigheid zodat jij weet wat jouw juridische kansen zijn.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op