Wat is het CAO-recht?

De afkorting van CAO is collectieve arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen een werkgever of werkgeversvereniging en een werknemersvereniging. In een collectieve arbeidsovereenkomst staan de arbeidsvoorwaarden beschreven voor de werknemers.
Verenigingen van werknemers worden ook wel vakbonden genoemd. Verenigingen van werkgevers worden ook wel werkgeversorganisaties genoemd. Een groot bedrijf heeft vaak een bedrijfscao, er wordt in dat geval een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tussen het bedrijf en een vakbond (werknemersorganisatie).

Rechten vanuit CAO

Wanneer je een baan hebt welke niet als vrijwilligerswerk wordt gezien hoort daarbij een loon. Hoe hoog dat loon is wordt bepaald door je leeftijd en het aantal uren dat je werkt. Er is een wettelijk minimumloon waaronder je niet mag worden uitbetaald. Dit staat vastgelegd in de cao. In de meeste gevallen is een minimum vastgelegd, in dit geval mag er van de regels worden afgeweken. Soms is er een standaard cao vastgelegd, in dit geval mag er in geen enkel geval van de regels worden afgeweken.
In de cao staan naast regels over de hoogte van het loon ook beschreven hoe de regels zijn met betrekking tot de werktijden, pauzes en werkomstandigheden.
Ook regels rondom het pensioen kunt u teruglezen in de collectieve arbeidsovereenkomst.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadat er een collectieve arbeidsovereenkomst is opgesteld wordt dit medegedeeld aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Indien dat akkoord is bevonden kunnen er regels worden opgesteld voor de werknemers. Een cao geld voor maximaal vijf jaar, daarna kan deze verlengd worden of kan er een nieuwe cao worden opgesteld. Ook kan er gekozen worden voor geen nieuwe cao wanneer deze verlopen is indien de werkgever partij was, in dit geval blijven de regels hetzelfde als in de laatste cao was beschreven, dit wordt ook wel nawerking genoemd.

Rechten en plichten

Wanneer er een cao is opgesteld zijn de werknemers automatisch een partij hiervan. Wanneer in de cao is opgenomen dat ook de werkgever partij is hebben zowel de werkgever als de werknemers rechten en plichten waaraan zij zich moeten houden volgens de collectieve arbeidsovereenkomst.

Welke cao?

Elke beroepsgroep heeft zijn eigen CAO. In welke sector iemand werkt bepaald in welke cao hij wordt ingedeeld. Een werkgever moet dan wel verbonden zijn met een collectieve arbeidsovereenkomst.
Iedereen dient zich te houden aan de voor hem geldende cao. Een werknemer kan bij arbeidsomstandigheden die niet voldoen aan de gestelde arbeidsvoorwaarden vanuit de cao de werkgever hierop aanspreken.

Juridisch advies

Heeft u naar aanleiding van dit artikel behoefte aan meer informatie over het CAO recht? Neemt u dan contact op met de advocaat ontslag.
Voor juridisch advies raden wij u ook aan om contact op te nemen met de advocaat ontslag. Hij kan een goed juridisch advies geven waar u mee verder kunt en ondersteuning bieden in de juridische zaak.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op