Ondernemingsraad

Wanneer een bedrijf bestaat uit meer dan vijftig werknemers of wanneer een werkgever vijftig personen in dienst heeft is het verplicht om een ondernemingsraad te hebben. Er hoeven echter niet meer dan vijftig personen werkzaam te zijn om een ondernemingsraad te moeten hebben, dit kunnen ook minder personen zijn wanneer dit in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) als regels staat vermeld.

Een ondernemingsraad heeft het recht om bij bepaalde besluiten te mogen meepraten over de uiteindelijke beslissing. De besluiten waarbij de ondernemingsraad mee mag praten hebben te maken met de werknemers van een bedrijf. Voor bepaalde besluiten moet zelfs eerst de ondernemingsraad op de hoogte worden gebracht en wordt deze raad om advies gevraagd voor de uiteindelijke besluitvorming. In dit geval heeft de ondernemingsraad adviesrecht. In sommige gevallen mag er geen besluit worden gedaan indien de ondernemingsraad geen goedkeuring heeft gegeven hiervoor, in dit geval heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Wanneer de ondernemingsraad het niet eens is met een te nemen besluit, dan wordt een besluit niet goedgekeurd en mag deze dus niet worden uitgevoerd. Wanneer de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft gaat het bijvoorbeeld om besluiten over werktijden en arbeidsvoorwaarden.

Ook werknemers hebben inspraak in besluitvormingen van een bedrijf, via vertegenwoordigers van het personeel kunnen ook de ondernemers meepraten in besluiten. In een bedrijf van minder dan vijftig werknemers worden er meestal vertegenwoordigers benoemd om inspraak te hebben voor beslissingen in en om het bedrijf.
De ondernemingsraad heeft het recht om meer inspraak te mogen hebben dan vertegenwoordigers van het personeel.

Uitleg adviesrecht

Wanneer er advies wordt gevraagd aan de ondernemingsraad dan is het belangrijk dat dit op tijd gebeurd voordat er definitieve besluiten worden genomen. Op deze wijze heeft de ondernemingsraad nog tijd om een goed advies te kunnen geven. Wanneer de ondernemingsraad het advies geeft om bijvoorbeeld een idee niet uit te voeren dan is de ondernemer verplicht om minstens dertig dagen te wachten met het uitvoeren van een besluit. Tijdens deze dertig dagen heeft de ondernemingsraad de tijd om via een onderdeel van de rechtbank, de ondernemingskamer, advies in te winnen.

Uitleg instemmingsrecht

In sommige gevallen heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op besluiten, bijvoorbeeld voor de arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Wanneer de ondernemingsraad niet instemt met het besluit kan de ondernemer het besluit niet uitvoeren zonder eerst de goedkeuring van de rechter te krijgen.

Uitleg overlegrecht

Minstens twee keer per jaar moet de ondernemer een overleg hebben met de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft veel rechten met betrekking tot de besluitvorming. Het is belangrijk dat ideeën eerst voorgelegd worden bij de ondernemingsraad alvorens er een goed definitief besluit kan worden genomen. Het is daarom van essentieel belang dat de ondernemer goed overleg kan voeren met de ondernemingsraad.

Juridisch advies

Heeft u naar aanleiding van dit artikel behoefte aan meer informatie over het medezeggenschapsrecht? Dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de advocaat ontslag.
Voor juridisch advies raden wij u ook aan om contact op te nemen met de advocaat ontslag. Hij kan een goed juridisch advies geven waar u mee verder kunt en ondersteuning bieden in de juridische zaak.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op