Indien u als werkgever personeel wilt ontslaan dan moet daartoe een ontslagvergunning voor zijn. In normale enkele gevallen kan men het ontslag zo doorvoeren echter indien het gaat om collectief ontslag dan zal het zeker aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Ontslag dient conform de vereisten van het UWV worden doorgevoerd zodat het aan de juridische vereisten voldoet. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat u verplicht bent om aangepast werk voor een deels arbeidsgeschikte zieke moet aanbieden (herplaatsingsmogelijkheden). Heeft u aan alle voorwaarden voldaan dan kan het ontslag worden aangezegd danwel doorgevoerd. Let wel gaat het om een ambtenaar dan gelden aanvullende eisen, regels en procedures. Hoe kunt u het ontslag aanvragen en wat speelt er verder mee indien het om een zieke werknemer gaat?

 

Aangepast werk bij ziekte of ontslag

De Wet Verbetering Poortwachter geeft aan dat u als werkgever altijd de mogelijkheid van werk moet kiezen voordat u overgaat tot ontslag. Ontslag dat kunt u zo doorvoeren echter heeft juist voor de werknemer grote consequenties. Het vormt de reden waarom u eerst moet zoeken naar andere mogelijkheden. Denk aan het herplaatsen in andere departementen, het aanbieden van ander gelijkwaardig werk of herscholing. Indien de mogelijkheid er is om ontslagen te vermijden dan bent u als organisatie verplicht die te nemen. Ook een zieke werknemer kan daarnaast deels arbeidsgeschikt zijn en dus kan men wel binnen de organisatie iets doen. 

 

Collectief ontslag

Indien meer dan twintig werknemers binnen drie maand tijd worden ontslagen, dan gaat het om collectief ontslag. Het houdt in dat u aan de Wet Melding Collectief Ontslag moet voldoen. De ontslagenen moeten zijn bepaald conform het afspiegelingsbeginsel, waarnaast een ontslagvergoeding van toepassing is en de wettelijke ontslagtermijn goed is toegepast. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat er een eerlijke verdeling van de ontslagenen over de leeftijdsgroepen en lagen van de organisatie moet zijn. Op basis van het aantal gewerkte jaren, leeftijd en bruto loon wordt verder bepaald hoeveel ontslagvergoeding men krijgt (maximum 75.000 euro). Het ontslag gaat in vanaf de eerste van de volgende maand rekening houdend met een maand opzegtermijn voor iedere vijf gewerkte jaren.

 

Een uitkering aanvragen

Als u collectief mensen gaat ontslaan dan moet u aantonen dat het noodzakelijk is. Het gaat hierbij dus altijd om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Is een en ander aangetoond dan kunt u voor de werknemers een ontslagvergunning aanvragen. Het geeft u als werkgever de mogelijkheid om uw bedrijf van de ondergang te redden zodat u mogelijk nog jaren een bedrijf kunt voeren. Heeft u vragen omtrent hoe het ontslag collectief doorgevoerd kan worden dan kunt u contact opnemen met de ontslag advocaat. 

 

Procedure ambtenarenrecht

Indien u als werkgever een overheidsinstantie bent dan kan het ambtenarenrecht van toepassing zijn. Voor de ambtenaar gelden speciale regels aangezien het gaat om een beschermde rechtspositie. Het besluit voor ontslag kan met verweer, beroep en hoger beroep worden aangevochten. Wordt de ambtenaar dan werkelijk ontslagen dan kan een uitkering worden aangevraagd. Om er zeker van te zijn dat de juiste regels zijn toegepast schakelt u de ontslag advocaat ambtenarenrecht in.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op