Ontslagvergoeding versus sociaal akkoord

Wilt u personeel ontslaan omdat het niet goed met het bedrijf gaat dan hebben de beoogde ontslagenen recht op ontslagvergoeding. Hoeveel u daaraan kwijt bent hangt puur van uw inzet af. Een goed sociaal plan kan ertoe leiden dat men met minder compensatie tevreden is. Helpt u bijvoorbeeld om werknemers elders een baan te vinden dan kunt u op onkosten besparen. Hoeveel ontslagvergoeding moet u betalen en hoe kan de ontslag advocaat van dienst zijn?

Wat is contractbreuk?

Werkverschaffing betekent dat u arbeidscontracten bent aangegaan zodat personeel opgelegde taken uitvoert. In goede tijden neemt u veel werknemers aan. Gedurende een recessie of als het verder financieel tegen zit kan het zijn dat u personeel moet ontslaan. Reorganiseren is soms de enige manier om werkelijk een faillissement te vermijden. Wilt u op deze manier personeel ontslaan dan gaat het om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Uiteraard gaan tijdelijke contracten er als eerste uit echter op een gegeven moment moet u ook vast personeel ontslaan. Het voortijdig afbreken van tijdelijke contracten of het ontslaan van personeel met een contract voor onbepaalde tijd valt onder contractbreuk.

Vergoeding voor werknemer

Indien een werknemer een contract voor onbepaalde tijd heeft gekregen kan men een toekomst ermee opbouwen. Vast inkomen betekent dat men een hypotheek kan aangaan en andere uitgaven doen. Het arbeidscontract heeft dus een verwachtingspatroon geschapen. Bij contractbreuk wordt dat doorbroken en komt de werknemer in een onzekere omstandigheid. Om die schade enigszins te compenseren heeft de werknemer recht op een vergoeding. Hoe hoog die vergoeding is hangt van de volgende factoren af.

Berekening gouden handdruk

Enerzijds is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van het aantal arbeidsjaren gecombineerd met het gemiddelde bruto maandinkomen bekeken over een jaar. Daarnaast wordt een correctiefactor toegepast per leeftijdscategorie. Een aanvullende correctiefactor wordt eveneens toegepast aangaande uw inspanningen om een sociaal akkoord te verkrijgen. Betere sociale regelingen houdt in dat u minder vergoeding hoeft te geven. Verder is gesteld dat per 2015 de ontslagvergoeding niet hoger mag zijn dan 75.000 euro. Aangezien de uitgangspunten van de kantonrechtersformule met de jaren wijzigt is het altijd verstandig om bij de ontslag advocaat verder te informeren.

Collectief ontslag

Wil u meer dan twintig personeelsleden binnen drie maand tijd ontslaan dan gaat het om collectief ontslag. In dat geval dient u aan extra voorwaarden te voldoen. De ontslagenen dienen te worden bepaald via het afspiegelingsbeginsel. Afhankelijk van het toegepaste sociale akkoord dienen de werknemer een ontslag vergoeding te krijgen waarnaast ook de wettelijke opzegtermijn in acht moet worden gehouden. Bovendien dient het collectieve ontslag te worden gemeld bij het UWV zodat u een ontslagvergunning krijgt.

Ondernemingsbelangen beschermen

U wilt ondanks dat het mogelijk tijdelijk tegenzit wel verder met uw bedrijf. Onverhoopte ontslagen zijn soms nodig om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen. Ontslag is daarom ook een logisch gevolg van gerezen financiële of organisatorische problemen. Omdat ontslag wel volgens de wettelijke regels moet is het van belang om een en ander door de ontslag advocaat te laten begeleiden. Ook de aan de werknemer voor te leggen beëindigingsovereenkomst moet aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Laat u door de advocaat ontslagrecht informeren zodat u weet hoeveel ontslagvergoeding u kwijt bent.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op