Vergoeding bij ontslag, wat zijn uw rechten?

Het krijgen van ontslag is altijd een emotionele aangelegenheid. U heeft als werknemer jarenlang naar tevredenheid voor het bedrijf gewerkt en nu wordt u halsoverkop aan de kant gedaan. Daarbij wordt u tijdens een kort gesprek een beëindigingsovereenkomst voorgeschoteld met de vraag om het maar snel te ondertekenen. Ten eerste moet u het ontbindende contract goed juridisch laten checken en daarnaast wilt u ook de maximale ontslagvergoeding verkrijgen. Op hoeveel ontslagvergoeding kunt u rekenen en hoe kunt u van de ontslagadvocaat gebruik maken?

 

Aanleiding voor ontslag

De wijze waarop u ontslag krijgt bepaald over het algemeen of u wel of geen recht op ontslagvergoeding heeft. Er zijn een viertal redenen waarom een arbeidscontract wettelijk gezien kan worden ontbonden. Dat zijn: 

van rechtswege: het contract loopt wegens een gestelde termijn of doelstelling af. Indien er geen aanvullende beloning in het arbeidscontract is opgenomen is er geen vergoeding;

op staande voet: het is aan de gedragingen van de werknemer zelf te wijten dat men ontslagen wordt. Het kan zelfs leiden tot een gerechtelijke procedure om bedrijfsschade op de werknemer te verhalen; 

met wederzijds goedkeuren: hierbij neemt de werknemer veelal zelf ontslag waarbij met de wettelijke opzegtermijn rekening wordt gehouden. In uitzonderlijke gevallen bij bijzonder presteren kan de werknemer iets meekrijgen, echter het is geen gewoontegoed;

wegens bedrijfseconomische redenen: dit is altijd aanleiding voor ontslagvergoeding.

 

Ontslag en contractbreuk

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is er sprake van contractbreuk. De werkgever komt de afspraken niet na en dus heeft u als werknemer recht op genoegdoening. Dit is in de vorm van een compensatie op de geleden schade. U moet bij het verkrijgen van het ontbindende contract niet direct ondertekenen omdat het uw juridische belangen schaadt. Daarnaast kan het voorkomen dat u onvoldoende vergoeding verkrijgt. U doet er altijd verstandig aan om het beëindigingsovereenkomst met de opgenomen ontslagvergoeding te laten controleren. Daarbij kan ons juridisch specialist uw zaak goed onderhandelen met de werkgever zodat u het maximale resultaat eruit haalt. Neem contact met ons op zodat u een goede ontslagvergoeding kunt verkrijgen. 

 

Kantonrechtersformule

Om te bepalen hoeveel ontslagvergoeding u kunt krijgen moet u een aantal factoren met elkaar vermenigvuldigen. Dat zijn:

  • het gemiddeld bruto loon over de afgelopen twaalf maanden;
  • het aantal gewerkte jaren;
  • een verlichtende of verzwarende factor aan wie het ontslag deels valt te wijten. In dit geval is het veelal 1,0. Indien er echter een goed sociaal plan is toegepast kan het bijvoorbeeld lager uitvallen;
  • een correctiefactor van 0,25 (per 2014).

Er mag niet meer dan zes maanden ontslagvergoeding worden meegegeven met een maximum van 75.000 euro. 


Inzet advocaat ontslagrecht

Omdat de wettelijke kaders binnen het ontslagrecht geregeld wijzigen is het verstandig om de juridisch specialist te benaderen. Dreigt uw werkgever met ontslag dan heeft u  recht op een goede ontslagvergoeding. Neem vrijblijvend telefonisch met de helpdesk contact op zodat uw belangen goed worden behartigd. De ontslagadvocaat kan er dan voor zorgen dat u de meest gunstige ontslagvergoeding verkrijgt. 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op