Ontslag en contracten via huisjurist geregeld

Door een huisjurist in dienst te nemen bent u altijd verzekerd van goed juridisch advies. Dit komt ook omdat de huisjurist van alle zaken binnen uw onderneming op de hoogte is. Lopende contracten, juridische conflictsituaties als ook ontslagrondes kunnen via de huisjurist worden geregeld. De advocaat voor ontslagrecht kan dus op diverse manieren binnen uw organisatie behulpzaam zijn. Hoe kunt u van de huisjurist profiteren?

 

Juridisch contracten

Gedurende uw bedrijfsvoering gaat u dagelijks meerdere contracten aan waardoor een wederrechtelijke verbintenis wordt gerealiseerd. Denk aan leveringscontracten maar ook het aangaan van arbeidscontracten zodat uw organisatie voldoende en goed geschoold personeel heeft. Het aangaan van een contract houdt in dat er onderling een relatie wordt aangegaan waarbij vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. De uitgangspunten van die contracten dienen altijd goed te zijn omschreven. Er mogen geen juridische flaters in het stuk staan waardoor uw onderneming schade kan leiden. Om die omstandigheid te vermijden heeft u een huisjurist nodig. Wekelijks komt de huisjurist langs danwel is altijd voor u bereikbaar. Op die manier kunnen uw juridische stukken optimaal worden gecheckt voordat u het met een handtekening bekrachtigt.

 

Arbeidscontracten

Om uw onderneming goed draaiende te laten houden heeft u voor verschillende departementen personeel nodig. Zowel op de werkvloer als voor het management heeft u gedegen capaciteiten nodig. Daartoe gaat u een arbeidsrelatie aan welke uiteraard aan de wettelijke voorwaarden moeten voldoen. Daarnaast dienen ook de ontbindende voorwaarden goed zijn omschreven. Hoe lang duurt de proefperiode en op welke manier kan men ontslag nemen of verlenen. Via de huisjurist kunt u al uw juridische zaken snel en gemakkelijk geregeld hebben.

 

Beëindigingsovereenkomsten

Het kan voorkomen dat u wegens bedrijfseconomische redenen genoodzaakt bent om een ontslagronde of reorganisatie toe te passen. Oftewel u dient aan te tonen dat het van belang is om personeel te ontslaan om zo uw onderneming te redden. De uitgangspunten waarbij arbeidscontracten worden ontbonden dienen concreet, helder en inzichtelijk te zijn omschreven. De huisjurist weet als advocaat voor ontslag precies welke aspecten wel en niet moeten worden opgenomen. Uiteraard dient u rekening te houden met de wettelijke opzegtermijn als ook een eventuele ontslagvergoeding. Er is namelijk sprake van contractbreuk.

 

Bemiddeling bij ontslag

Naast het regelen van het beëindigingsovereenkomst kan uw huisjurist ook worden ingezet om te bemiddelen. Arbeidsconflicten hoeven niet altijd tot ontslag te leiden. Goed geschoold hardwerkend personeel wilt u namelijk binnen uw vestiging houden. De ontslag advocaat kan daartoe op verschillende manieren bemiddelen zodat voor beide partijen een goede oplossing wordt gevonden. Mocht dat niet lukken dan kan als laatste stap als nog het ontslag worden aangezegd. Neem contact op met de ontslag advocaat zodat uw juridische zaken goed zijn geregeld.

 

Inzet huisjurist

Wilt u uw zaken goed geregeld hebben dan heeft u juridische assistentie nodig. De huisjurist kan een dagdeel per week voor u klaar staan zodat uw papieren of contracten geregeld worden gecheckt. Daarnaast kan de huisjurist ook aanvullende assistentie verlenen bij ontslagrondes of juist bemiddeling daarbij. Neem contact op met de ontslag advocaat zodat uw juridische problemen op een wettelijk correcte manier worden opgelost.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op