Indien een ambtenaar is aangenomen dan heeft men een ambtelijke rechtspositie. Daarbij heeft men extra bescherming tegen handelingen uitgevoerd door de overheid zelf. De ambtenaar komt op basis van de functie, het opleidingsniveau met ervaring in een zekere salarisschaal terecht oftewel men wordt  ingeschaald. Deze schalen worden vanuit de overheid jaarlijks opnieuw bepaald zodat een eerlijk maar goed loon wordt gegeven. Indien de advocaat echter ziek wordt, arbeidsongeschikt of wordt ontslagen dan gelden er speciale regelingen. Wat houdt het ambtenarenrecht zoal in?

 

U wordt ziek

Ziek worden kan iedereen overkomen, zo ook een ambtenaar. In dat geval zijn een tweetal wetten op de situatie van toepassing. Enerzijds gaat het om de Wet Uitbreiding Loondoor-Betalingsverplichting bij Ziekte. Het houdt in dat de overheidsinstantie uw loon voor minimaal zeventig procent moet doorbetalen. En dat voor de duur van maximaal twee jaar. Veelal zal het inhouden dat u het volledige loon krijgt gedurende de ziekte. Anderzijds betreft het de Wet Verbetering Poortwachter. Het schrijft voor dat ander werk voor u moet worden gezocht zodat u wel bezig blijft. Hoeveel u moet blijven werken hangt af van hoeveel procent u werkelijk arbeidsgeschikt bent. U kunt pas dan in een ontslagprocedure terechtkomen indien twee jaar zijn verstreken en er voldoende mogelijkheden voor herplaatsing zijn aangedragen. 

 

Ontslag en aanvullingen

Indien een ambtenaar onverhoopt na de ontslagprocedure in de WW terechtkomt dan wordt het loon aangevuld. Het houdt in dat u gedurende de WW altijd het volledige loon krijgt. Is de WW verlopen dan krijgt u alsnog zeventig procent van het laatst verdiende loon, mits u geen ander werk heeft gevonden. Hoe lang u WW en de aanvulling krijgt hangt van het aantal gewerkte jaren bij de overheidsinstantie af. Zorg er altijd voor dat u gedegen juridische bijstand heeft zodat uw belangen goed zijn behartigd. Neem daartoe vrijblijvend contact op met de ontslag advocaat voor ambtenarenrecht.

 

Ziekte en rechten

Bent u ziek geworden als ambtenaar dan komt u in de ziektewet terecht. Binnen de WGA uitkering moet u over het arbeidsgeschikte aandeel zelf loon verkrijgen door te werken. Het UWV zorgt er dan voor dat zeventig procent van het laatst verdiende loon over het arbeidsongeschikte aandeel wordt gecompenseerd. Het is daarbij belangrijk dat u minimaal vijftig procent van het arbeidsgeschikte deel werkelijk werkt, want anders wordt de bijdrage van het UWV bepaalt op basis van het minimum inkomen.  

 

Advocaat ambtenarenrecht

Wordt u ontslagen dan heeft dat invloed op uw rechten. Omdat het gaat om een besluit heeft u recht op verweer, beroep en hoger beroep. Voor elke fase geldt eveneens een beschikbare termijn van zes weken. Het is daarbij van belang dat u gedegen juridische kennis omtrent het ambtenarenrecht inschakelt. Daartoe kan de advocaat voor ontslag u goed bij van dienst zijn.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op