Ontslag zonder reden

Het geven of verlenen van ontslag moet op een rechtmatige manier verlopen. Daartoe zijn een viertal ontslagredenen beschikbaar. Het kan echter voorkomen dat de reden voor het ontslag onduidelijk is. De vraag of het ontslag wel of niet juist is toegepast komt dan ook snel boven drijven. Wat zijn de redenen om ontslag te krijgen en hoe kan de advocaat bij niet duidelijke ontslagredenen u van dienst zijn?

 

Noodzaak van ontslag

Wordt u ontslagen dan moet er wel een goede reden voor zijn. Denk aan het weigeren van werk terwijl het wel binnen het takenpakket van de baan valt. Wordt men ontslagen dan moet het wel aan de wettelijke regels voldoen. Een ontslag waarbij niet duidelijk is waarom men is ontslagen is veelal onrechtmatig. Oftewel het ontslag heeft onjuist plaatsgevonden waarop de werkgever op aangesproken kan worden. Is er geen noodzaak voor het ontslag dan kunt u altijd de advocaat inschakelen om uw gelijk te halen.

 

Welke redenen zijn er?

Het ontbinden van het arbeidscontract kan wettelijk gezien op een viertal methoden. Eén en ander is afhankelijk van contractuele afspraken en wie het ontslag aanzegt:

  • van rechtswege: men is een tijdelijk contract aangegaan danwel het contract eindigt als een doelstelling is gerealiseerd. De contractuele voorwaarden beëindigen de onderlinge verplichten. Hierbij heeft men nooit recht op ontslagvergoeding;
  • wederzijds goedvinden: of de werknemer en werkgever besluiten gezamenlijk dat men niet verder wil, of de werknemer neemt zelf ontslag. Indien men aan de wettelijke opzegtermijn voldoet dan kan de baas daar slechts mee akkoord gaan. Meestal krijgt men geen compensatie;
  • op staande voet: wegens een dringende reden komt men per ommegaande op straat te staan. Het ontslag wordt eerst mondeling aangezegd en enkele dagen schriftelijk bevestigd. Men heeft geen recht op ontslagvergoeding, schade wordt verhaald en verder kan men niet terugvallen op een uitkering;
  • wegens bedrijfseconomische redenen: de onderneming draait slecht en dus moet er worden gereorganiseerd. Indien het gaat om een ontslagronde van meer dan twintig personeelsleden binnen drie maand dan gaat het om collectief ontslag. Het ontslag moet worden gemeld, er is sprake van ontslagvergoeding waarnaast de ontslagenen via het afspiegelingsbeginsel moeten zijn bepaald.

Indien het ontslag niet binnen voorgaande redenen past dan gaat het om een onrechtmatig ontslag.

 

Geen reden, wel rechten

Ontslag zonder dat uw werkgever er een goede reden voor geeft mag niet! Het moet binnen de gestelde wettelijke voorwaarden passen. Soms wordt men ontslagen zonder reden en dat is een kwalijke zaak. Of het gaat om een dringende reden en dat moet helder worden onderbouwd. Of het gaat financieel niet goed waardoor ontslag noodzakelijk is. In dat geval zal er vaak een ontslagvergunning via het UWV worden aangevraagd. Overige redenen zoals “de baas mag een werknemer niet”, de werkgever heeft een dubbele agenda, schade wordt onterecht aan het handelen van een werknemer verbonden, enzovoorts zijn meestal niet terecht. Onterecht ontslag houdt in dat de werknemer veel rechten heeft echter deze verliest. Of de functie moet in ere weer worden hersteld of men heeft recht op een hoge compensatie.

 

Onderbouwing ontslag

Ontslag kan zomaar worden gegeven echter er moet wel aanleiding voor zijn. Een verwijtbare omstandigheid kan direct tot ontslag op staande voet leiden. Deze vorm van ontslag heeft verstrekkende gevolgen omdat de werknemer totaal geen rechten meer heeft. Is er sprake van onvoldoende onderbouwing waarom een werknemer ontslagen is, dan kan het een grove schending van de werknemersrechten zijn.

 

Juridische hulp

Denkt u dat u onterecht bent ontslagen dan kunt u de werkgever erop aanspreken. Via de gerechtelijke gang kunt u genoegdoening verkrijgen zodat uw omstandigheid wordt gecompenseerd. De advocaat voor ontslag kan u exact informeren omtrent welke rechten er zijn geschonden en waar u verder recht op heeft.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op