Ontslag tijdens ziekte de uitzonderingen

In het artikel over ontslagverboden is beschreven dat ontslag bij ziekte niet zomaar mogelijk is. Er zijn echter een aantal uitzondering waarbij ontslag mag worden gegeven en ontslagbescherming niet meer geldig is, ook al is de werknemer ziek. Wij zullen nu een aantal redenen noemen waarbij de werkgever de werknemer wél mag ontslaan wanneer deze zich heeft ziek gemeld.

 

Proeftijd en ziekmelden

Wanneer de werknemer nog in zijn proeftijd zit en zich (vaak) ziek meldt kan de werkgever besluiten over te gaan op ontbinding van de nog in proeftijd zijnde arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemer. 

 

Tijdelijk contract

Een andere reden is wanneer een werknemer ziek is en een contract voor bepaalde tijd heeft, dit wordt ook wel een tijdelijk contract genoemd.

Op het moment dat dit contract afloopt kan de werkgever ervoor kiezen niet verder te gaan met deze werknemer en in dat geval het contract te beëindigen en de werknemer ontslag te geven, de ontslagbescherming is niet van toepassing.

Indien een werknemer ziek is en een ontslag wordt gegeven met wederzijds goedvinden van zowel de werkgever als de werknemer, kan zonder problemen worden overgegaan op een ontslag.

 

Faillissement

Dan een andere situatie, een bedrijf is failliet gegaan, de werknemers zijn ontslagen, een werknemer die ziek is wordt ook ontslagen. Normaal gesproken zou de ontslagbescherming het recht van de werknemer behartigen, in deze situatie kan er niks anders gedaan worden dan ontslag geven omdat het bedrijf failliet is.

 

Langer dan twee jaar

Wanneer een werknemer een periode van twee jaar ziek is geweest en in die tijd bij hetzelfde bedrijf een contract had lopen, kan de werkgever in dit geval overgaan op ontslag. Na twee jaar heeft de werknemer die lange tijd ziek is geen recht meer op ontslagbescherming.

 

Werk leidt eronder

Een werknemer hoeft niet een periode van twee jaar ziek te zijn om ontslag te krijgen van de werkgever. Ook wanneer een werknemer regelmatig ziek is en daardoor te weinig werk verricht en motivatie toont kan dit voor de werkgever een reden zijn om ontslag te geven. Goede redenen van de werkgever om het ontslag te beargumenteren zorgen ervoor dat de werknemer geen ontslagbescherming meer heeft en dus ontslagen kan worden.

 

Goede redenen

Op staande voet ontslagen worden kan ook voorkomen tijdens ziekte. De werkgever moet hier echter wel een duidelijke reden voor hebben. De reden die de werkgever voor het ontslag opgeeft moet daarnaast ook bewezen kunnen worden.

 

Een werknemer ontslaan omdat hij ziek is mag dus niet de enige reden zijn voor de werkgever om ontslag te geven. Wanneer een werknemer vaak ziek is, ziek is zonder dat dit de waarheid is of minstens twee jaar ziek is, dan vervalt de ontslagbescherming en kan de werknemer ontslagen worden door de werkgever.

 

Juridische hulp

Wanneer u als werknemer of werkgever juridische hulp nodig hebt, neemt u dan contact op met advocaat ontslag. Met een goed juridisch advies komt u verder.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op