Contractbreuk bij ontslag werknemer

Gaat het niet goed met een bedrijf dan kan het tot een ontslagronde leiden. Om een faillissement te vermijden worden werknemers ontslagen zodat het bedrijf het hoofd boven water kan houden. Uiteraard schaadt het de belangen van de werknemer, juist omdat er sprake is van contractbreuk. Hoe kan de ontslag advocaat u als werknemer helpen en waar moet men verder op letten bij ontslag?

 

Noodzaak reorganisatie

Gaat het niet goed met een bedrijf dan moet er worden bezuinigd. Meestal gaat het om een reorganisatie waarbij potentieel ontslagen kunnen vallen. In dat geval wordt het ontslag veroorzaakt door het bedrijf zelf oftewel het gaat om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Door een ontslagronde door te voeren kunnen de onkosten worden beperkt zodat de onderneming een faillissement vermijdt. De continuïteit van het bedrijf is daarmee verzekerd, echter heeft consequenties voor de werknemer. Omdat er sprake is van contractbreuk heeft de ontslagen werknemer recht op ontslagvergoeding. Hoe hoog dit is hangt van het inkomen, arbeidsduur, leeftijd en of er een sociaal plan is toegepast.

 

Collectief ontslag

Indien meer dan twintig personeelsleden binnen drie maand tijd worden ontslagen dan gaat het om collectief ontslag. Het houdt in dat het ontslag aan de voorwaarden van de Wet Melding Collectief Ontslag moet voldoen. Daarin staat aangegeven dat:

  • het ontslag moet worden gemeld bij het UWV;
  • het afspiegelingsbeginsel moet zijn toegepast. De ontslagen zijn gelijkmatig over de leeftijdsgroepen en organisatielagen verdeeld;
  • men heeft recht op een ontslagvergoeding;
  • de wettelijke opzegtermijn moet zijn toegepast. Voor iedere vijf gewerkte jaren is dat een maand opzegtermijn met een maximum van vier maanden.

 

Invloed sociaal plan

Denkt het bedrijf mee aan het vinden van oplossingen dan wordt enigszins in de belangen van de werknemer tegemoetgekomen. Het kan inhouden het actief helpen bij het vinden van een geschikte baan bij een concurrent danwel herplaatsing elders. Ook een bijdrage aan onkosten voor een eventuele advocaat kan van toepassing zijn. Alle aspecten welke opgenomen zijn binnen een sociaal plan zorgen ervoor dat de eis ten aanzien van de ontslagvergoeding naar beneden kan. Is er echter geen sprake van een sociaal plan dan kan de werknemer de maximale ontslagvergoeding vragen. Daartoe kan de advocaat voor ontslag goede hulp bij bieden.

 

Hulp van advocaat

Als werknemer wilt u er zeker van zijn dat het ontslag terecht is en dat de ontbindende voorwaarden kloppen. Omdat de wegen gaan scheiden zal de werkgever puur aan zijn eigen belangen denken. En dat kan uiteraard uw belangen als werknemer schaden. Het is daarom altijd van belang om een juridische check van de stukken en het beëindigingsovereenkomst te doen. Neem contact op met de ontslag advocaat zodat uw belangen goed zijn vertegenwoordigd zodat u het maximale eruit kunt halen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op