Is men ziek dan gaat men er standaard vanuit dat men niet kan worden ontslagen. Ontslag wegens de ziekte mag nooit! Toch zijn er omstandigheden waarbij de zieke wel ontslagen kan worden. Denk aan een faillissement of misdadig gedrag. Doet de werkgever zijn best om de zieke middels aangepast werk te re-integreren binnen het bedrijf dan moet de zieke werknemer daaraan meewerken. Hoe kan werk weigering bij re-integratie of herplaatsing tot ontslag van de zieke werknemer leiden?

Loondoorbetalingsverplichting

Indien een werknemer thuis zit wegens ziekte, dan bent u als werkgever verplicht om het loon door te betalen. De Wet Uitbreiding LoondoorBetalingsverplichting bij Ziekte schrijft voor dat de werknemer twee jaar moet worden doorbetaald, zonder dat men wegens de ziekte kan worden ontslagen. Deze omstandigheid biedt dus voor de zieke zekerheid en de gelegenheid om goed te herstellen. De zieke heeft loonzekerheid waardoor men niet in financiële problemen komt. Toch moet de werknemer ook samenwerken met de werkgever om taken te blijven uitvoeren indien de ziekte daar fysiek en geestelijk capabel genoeg voor is.

Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter geeft aan dat de werknemer tijdens ziekte een inspanning moet leveren voor re-integratie. Ondanks het feit dat men ziek is, heeft men deels nog wel capaciteiten om te werken. Bij ziekte is men niet altijd honderd procent arbeidsongeschikt. Is de zieke niet meer dan tachtig procent arbeidsongeschikt dan kan men taken binnen de onderneming uitvoeren. Daartoe kan de werkgever aangepaste taken aanbieden, zodat de zieke alsnog werk binnen het bedrijf kan uitvoeren. Dit hoeft niet de voorgaande positie te zijn, oftewel men kan worden herplaatst. Deze lichtere taken kunnen voor enkele uren per week worden uitgevoerd, zodat de werknemer blijvend is verbonden met de werkvloer.

Verplichte inspanning

Voorgaande houdt in dat de werkgever verplicht is om loon door te betalen mits beide partijen een positieve inspanning verrichten om aan het werk te blijven. Dat wil niet inhouden dat die inspanning altijd wordt geleverd. Het kan leiden tot de volgende twee omstandigheden:

  • de werkgever doet geen inspanning om de werknemer te herplaatsen of te re-integreren bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid. De werkgever moet dan zeker twee jaar loon doorbetalen. Is niet aangetoond dat er voldoende inspanningen zijn geleverd dan kan het zijn dat het UWV na die twee jaar geen ontslagvergunning verleent. Oftewel de werkgever moet als nog inspanningen doen en langer loon doorbetalen;
  • de werknemer werkt niet mee aan de inzet van de werkgever. De zieke persoon is van mening dat men compleet arbeidsongeschikt is terwijl dat niet zo hoeft te zijn. In veel gevallen moet de zieke meewerken zodat men aangepast werk binnen het bedrijf doet. Indien dit niet het geval is dan kan het aanleiding voor ontslag zijn.

Ontslag bij ziekte kan!

Voorgaande geeft aan dat de zieke persoon bij onvoldoende medewerking kans heeft om ontslagen te worden. De zieke heeft dus niet complete bescherming, juist omdat men wegens andere redenen naast de ziekte wel kan worden ontslagen. Een faillissement, misdadig gedrag maar ook niet meewerken aan re-integratie kunnen ontslag betekenen. Uiteraard moet het ontslag van een zieke volgens de wettelijke vereisten worden voltrokken. Schakel daarom de advocaat voor ontslag in om juridische zekerheid aangaande het ontslag van een zieke werknemer.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op