Zelfde opdrachtgever stopt ermee: consequenties ZZP-er

Het voordeel van ZZP-ers is dat men hoge kwaliteit werk tegen een zeer gunstige prijs kan aanbieden. Men heeft bijna geen overheadkosten en dat werkt zeer gunstig op de prijs. Het hebben van meerdere opdrachtgevers is uiteraard van belang echter sommige ZZP-ers hebben langdurig slechts één of twee opdrachtgevers. Er is daardoor een onderlinge band ontstaan waarbij men ook verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar heeft. Stopt de opdrachtgever spontaan met deze ZZP-er dan moet men een ontslagvergunning aanvragen. Hoe kan de ontslag advocaat hierbij behulpzaam zijn?

 

Zelfstandige zonder personeel

Om arbeid van hoge kwaliteit tegen een schappelijke prijs te kunnen aanbieden, werken veel mensen als ZZP-er in ons land. Het houdt in dat men zelf met een opdrachtgever afspraken maakt om zo een dienst te kunnen aanbieden. Dit kan gaan om de bouw, advisering, persoonlijke coaches of tijdelijke inval binnen organisaties. Het doel is dat men een opdracht afrond waarna beide partijen weer uit elkaar gaan. Oftewel er is geen sprake van een arbeidscontract juist omdat tijdelijke afspraken via een opdracht worden gerealiseerd.

 

Invloed van langdurige opdrachten

Het kan soms voorkomen dat een ZZP-er continu bij dezelfde opdrachtgever nieuwe opdrachten verkrijgt danwel aanhoudend daar werkt. In het geval dat men langdurig werkzaam is voor één en dezelfde opdrachtgever ontstaat er als het ware een arbeidsrelatie met een gezagsverhouding. Indien die omstandigheid enkele jaren duurt dan is het vergelijkbaar met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Oftewel wederzijds kan men verwachten dat de relatie aanhoudt. Na een afgeronde opdracht kan men aannemen dat men wederom een andere opdracht krijgt. Het schept daarmee een vergelijkbare wederrechtelijke band en dat kan niet zomaar worden afgebroken. Wordt dat wel gedaan dan vormt het in zekere mate contractbreuk.

 

Waarom ontslagvergunning aanvragen?

Heeft u langdurig voor dezelfde opdrachtgever gewerkt dan ontstaat er tussen beide partijen een zekere band. Omdat men langdurig met elkaar samenwerkt kan men niet zomaar van het ene op het andere moment het opzeggen. De onderlinge relatie schept de verwachting dat men wederom werk krijgt. En dat weet de opdrachtgever eveneens. Zomaar geen werk meer verlenen kan grote consequenties hebben, zeker als de ZZP-er geen andere opdrachtgevers heeft. Oftewel men moet onder de juiste voorwaarden uit elkaar gaan. Heeft deze relatie lang genoeg geduurd dan is het noodzakelijk dat er een ontslagvergunning wordt aangevraagd. Dit gaat via het UWV in samenspraak met een advocaat. In de wet is binnen de BBA (Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen) het één en ander voor ZZP-ers vastgelegd. Indien de ZZP-er voor niet meer dan twee opdrachtgevers werkt dan dient men bij het beëindigen van de relatie een ontslagvergunning aan te vragen.

 

Goede opzegging opdrachten

Indien de uitgangspunten van het stoppen van de opdrachtgeving goed is geregeld kan men een ontslagvergunning verkrijgen. Werkt men meerdere jaren als ZZP-er voor dezelfde opdrachtgever dan moet naar verhouding van het aantal jaren een overgangstermijn worden aangehouden. Het houdt in dat men nog even kan doorwerken zodat men eventuele andere opdrachtgevers kan vinden. Ook de huidige opdrachtgever kan daarbij behulpzaam zijn. Dergelijke handelingen zorgen ervoor dat de ZZP-er niet zomaar in de problemen komt juist omdat de opdrachtgever ook zijn verantwoordelijkheid neemt.

 

Inzet van ontslag advocaat

Heeft u als ZZP-er een langdurig opdrachten voor één en dezelfde opdrachtgever gedaan dan kan dat niet zomaar plotsklaps stoppen. Benader de ontslag advocaat indien u in een dergelijk parket terechtkomt. U heeft als ZZP-er ook rechten en dus dient dat goed te worden geregeld. Informeer welke rechten u verder nog heeft en hoe u die verder kunt regelen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op