Op staande voet ontslagen

Ontslag is altijd een vervelende en emotionele situatie waardoor de ontslagene ook in financiële problemen kan komen. Gaat het om een ernstige situatie dan kan de werkgever besluiten om de werknemer op staande voet te ontslaan. Dit heeft uiteraard verstrekkende gevolgen. Soms is de reden voor het ontslag niet dringend genoeg en kunt u via de ontslag advocaat genoegdoening verkrijgen. Hoe gaat dat in zijn werk?

 

Wat is een dringende reden?

Om op staande voet ontslag te krijgen dient er een dringende reden voor te zijn. De aanleiding is dus dermate ernstig dat de werkgever niets anders kan doen dan de werknemer te ontslaan. De volgende dringende redenen kunnen onder ander worden toegepast. Er is sprake van onzedelijk gedrag, men heeft een misdrijf begaan of men heeft “opzettelijk” fouten gemaakt waardoor het bedrijf overmatig veel schade is opgelopen.

 

Mondeling en schriftelijk

Wordt u per ommegaande ontslagen dan wordt het altijd mondeling aangezegd. Oftewel u krijgt van uw directe leidinggevende dat u het pand moet verlaten. Na toelichting is het in eerste instantie voldoende om u naar huis te sturen. Vervolgens krijgt u de bevestiging van het ontslag op staande voet per brief nagestuurd. Daarin staat de reden waarom u bent ontslagen en dat het arbeidscontract is ontbonden. Uiteraard moet de reden van ontslag wel dringend genoeg zijn. Ga dus daarom bij uzelf te rade of het ontslag werkelijk noodzakelijk was of dat er andere zaken hebben gespeeld.

 

Gevolgen

Indien het ontslag terecht is dan is er sprake van een dringende reden. In dat geval is het ontslag puur aan het handelen van de werknemer te wijten waardoor men geen rechten meer heeft. Dit heeft ook gevolgen voor een eventuele uitkering. Het UWV zal bij dit type ontslag geen uitkering geven. De werknemer dient dus snel een baan te vinden danwel moet het eigen kapitaal eerst opeten. Dit is van toepassing tot de onderste basisgrens is bereikt om een bijstandsuitkering te verkrijgen. Oftewel het ontslag treft deze werkloze extra zwaar. Dit is dan ook de reden dat de reden van ontslag werkelijk dringend moet zijn.

 

Twijfels

Soms lijkt alsof het ontslag terecht is aangezegd echter de schijn bedriegt. De werkgever kan een dubbele agenda hebben waardoor juist deze werknemer ontslag krijgt. Mogelijk mag men de persoon niet of vormt een kleine reden reeds aanleiding om tot het ontslag op staande voet over te gaan. Het kan zelfs zo zijn dat die reden wordt aangehaald tijdens momenten dat het bedrijf in financieel zwaar weer zit. Het zal dan eerder ontslag wegens bedrijfseconomische redenen moeten zijn. Wees dus altijd kritisch omtrent het ontslag en noteer altijd wat de aanleiding is geweest. Vaak rijzen er twijfels omtrent het ontslag juist omdat uw rechten en belangen zijn geschaad. Zet de advocaat voor ontslag in om uw omstandigheid juridisch te beoordelen.

 

Hoe kan de ontslag advocaat helpen?

De ontslag advocaat kan uw omstandigheid snel beoordelen. De reden voor ontslag moet werkelijk dringend genoeg zijn. Soms is dat dus niet van toepassing en kunt u uw gelijk halen. Neem gratis contact op met de advocaat voor ontslag zodat u weet hoe u uw belangen kunt verdedigen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op