Wat is een beëindigingsovereenkomst?

Wordt het arbeidscontract ontbonden dan is er sprake van ontslag. Omdat de wegen van de werknemer en werkgever scheiden dienen de juridische voorwaarden daartoe helder op papier te staan. Daartoe wordt een ontbindend contract opgesteld ook wel het beëindigingsovereenkomst genoemd. De uitgangspunten voor het ontslag worden daarmee vastgelegd en dienen aan de juiste wettelijke kaders te voldoen. Het scheiden van de wegen houdt ook in dat de belangen niet meer aan elkaar gelijk zijn. Oftewel de juridische belangen van beide partijen dienen inhoudelijk te worden beoordeeld zodat de eigen belangen niet worden aangetast. Wat houdt het beëindigingsovereenkomst in?

Wat is de reden van ontslag?

Hoe men wordt ontslagen, bepaalt eveneens wat er allemaal in dit overeenkomst moet staan. Gaat het om een ontslag van rechtswege dan wordt het contract ontbonden als een doelstelling of termijn is bereikt. Is er echter sprake van ontslag op staande voet dan zullen de opgenomen paragrafen meer dwingend van aard zijn. Een dringende reden heeft geleid tot het directe ontslag, waardoor de werknemer alle rechten verliest. In het geval van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is het ontslag te wijten aan de werkgever, waardoor de belangen van de werknemer worden geschaad. Contractbreuk leidt dan tot ontslagvergoeding.

Wettelijke opzegtermijn

Indien men ontslag neemt dan dient met een maand opzegtermijn rekening te worden gehouden. Wordt men wegens bedrijfseconomische redenen op straat gezet dan geldt een opzegtermijn van één maand voor iedere vijf gewerkte jaren, met een maximum van vier maand. Bij ontslag op staande voet als ook van rechtswege is er geen sprake van een opzegtermijn.

Is er een ontslagvergoeding?

Het krijgen van een compensatie bij ontslag komt praktisch gezien alleen maar voor wegens bedrijfseconomische redenen. In dat geval is er sprake van contractbreuk waarvoor de werkgever een vergoeding moet geven. De hoogte daarvan wordt bepaald op basis van het aantal dienstjaren, de hoogte van het gemiddeld bruto inkomen en de leeftijdscategorie. In alle gevallen geldt een maximum vergoeding van 75.000 euro. Soms wordt er eveneens een ontslagvergoeding gegeven indien een zekere doelstelling (van rechtswege) is behaald. Het is dan een beloning voor de gedane inspanning.

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding houdt in dat men met de opgedane kennis geen activiteiten bij concurrenten mag uitvoeren. Oftewel het is een belemmerende factor en is meestal van toepassing indien men op staande voet wordt ontslagen. Indien men wegens bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen dan mag de werkgever het concurrentiebeding nooit in het ontbindende contract opnemen. Men mag de werknemer niet belemmeren om elders/ bij een concurrent een vergelijkbare baan te krijgen.

Juridische correctheid verzekerd

Om zekerheid te hebben dat de juiste juridische paragrafen binnen het beëindigingsovereenkomst zijn opgenomen is een check van belang. Daarnaast kunt u de advocaat als huisjurist inzetten zodat alle arbeidscontracten en beëindigingsovereenkomsten op de juiste manier zijn opgesteld. Verder kunt u de advocaat voor ontslag inzetten als bemiddelaar bij arbeidsconflicten, maar ook om ontslagrondes bij collectief ontslag goed te begeleiden.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op