Juridische inzet voor reorganisatie en ontslag

Een leven lang heeft u zich ingezet voor uw bedrijf of MKB onderneming en heeft u altijd met veel plezier de zaak geleid. Door toedoen van minder goede economische ontwikkelingen verkoopt u minder of draait alles slecht. De kosten overstijgen de baten en dat vormt direct aanleiding voor een dreigend faillissement. Om uit de rode cijfers te komen is het voor u van belang om te gaan reorganiseren zodat op de totaalkosten wordt bespaard. Ondanks dat u zeer tevreden bent met het personeel is het voor de voortgang van uw zaak belangrijk om ook mensen te ontslaan. Waar moet u op letten indien u onverhoopt personeel moet ontslaan en hoe kan de ontslagadvocaat u daarbij van dienst zijn? 

 

Wel of geen collectief ontslag

Een zeer belangrijk onderscheid is of er sprake is van wel of geen collectief ontslag. Bij kleine bedrijven gaat het om enkele ontslagen zodat u alsnog het hoofd boven water kunt houden. Gaat het om middelgrote bedrijven dan gaat het al snel om meer dan twintig ontslagenen binnen drie maanden tijd. In dat geval dient u te voldoen aan de Wet Meldingsplicht Collectief Ontslag. Daarbij moet u met de volgende aspecten rekening houden: 

  • het collectief ontslag dient aan het UWV te worden gemeld;
  • er moet sprake zijn van een eerlijk toegepast afspiegelingsbeginsel;
  • de werknemers hebben wegens contractbreuk recht op ontslagvergoeding;
  • u dient de wettelijke opzegtermijn in acht te nemen. Per 5 gewerkte jaren heeft het personeelslid recht op 1 maand opzegtermijn met een maximum van 4 maand.

Om het collectief ontslag een goede juridische grondslag te geven is gedegen kennis nodig. U wilt uiteraard zo snel als mogelijk op de onkosten besparen echter daarbij dient u aan de wettelijke voorwaarden te voldoen. 

 

Ontslagvergoeding

Door gewijzigd beleid is het ontslagrecht in uw voordeel veranderd. Het houdt in dat de kantonrechtersformule is verlicht waardoor u minder onkosten heeft bij het ontslag. Het vormt een vereenvoudigde basis om personeel op straat te zetten. De ontslagene heeft recht op een kwart maandsalaris per gewerkt jaar. Hoeveel u werkelijk aan de vergoeding kwijt bent hangt daarbij af van het aanvullende sociale beleid. Laat u voorlichten hoeveel u feitelijk kwijt moet zijn aan ontslagvergoeding, door de juridisch specialist te benaderen. 

 

Reden van ontslag aantonen

Om een goede juridische basis te leggen voor het beoogde collectieve ontslag dient de reden van ontslag goed te zijn geformuleerd. De scheve verhouding tussen onkosten en baten zal zonder verandering zondermeer leiden tot een faillissement. Om die uitkomst te vermijden dient u de reorganisatie met ontslagenen door te voeren. Met die juridische gegevens kunt u het collectieve ontslag bij het UWV aanvragen. Let wel dat het ontslag per direct doorgevoerd moet worden en dus kunt u via de ontslagadvocaat de aanvraag bij het UWV versneld doorvoeren. De noodzaak is hoog om uw onderneming te redden van de financiële afgrond en dus moet er snel worden gereageerd. 

 

Juridisch advies verkrijgen

Om een reorganisatie met noodzakelijke ontslagenen goed door te voeren dient de juridische basis goed te zijn. Arbeidscontracten moeten worden ontbonden en de voorwaarden waaronder het ontslag wordt doorgevoerd dient helder te zijn verwoord in het beëindigingsovereenkomst. Om daarbij het beste resultaat binnen de aanwezige wettelijke kaders te verkrijgen neemt u de ontslagrecht advocaat in de arm. Informeer vrijblijvend naar de voorwaarden hoe uw onderneming de reorganisatie effectief en juridisch correct kan doorvoeren. 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op