Positieve werking sociaal plan

Zonder plan veel werknemers op straat zetten, wekt veel woede en argwaan bij het personeel. Om meer begrip voor het collectief ontslag te verkrijgen is het noodzakelijk om een helder sociaal plan op te stellen. Het behelst wat u allemaal regelt voor de werknemer zodat zij niet in grote problemen komen. Denk aan het vinden van ander werk bij een andere organisatie. Wat houdt het sociaal plan in en waarom is de inzet van de ontslag advocaat voor uw bedrijf dan noodzakelijk?

 

Typen ontslag

Indien een reorganisatie binnen uw organisatie wordt doorgevoerd dan is er sprake van een aantal functies, waarmee binnen het sociaal plan als ook het afspiegelingsbeginsel rekening moet worden gehouden. Het gaat om het volgende onderscheid:

  • blijffuncties: men wordt niet ontslagen waarnaast ook geen aanvullende wijzigingen van toepassing zijn;
  • veranderfuncties: men wordt niet ontslagen echter de inhoud en taken van de baan verandert;
  • krimpfuncties en verdwijnfuncties: deze twee gaan hand in hand. Men wordt ontslagen of krijgt een andere functie in een vergelijkbare organisatie of er wordt hulp gegeven in de zoektocht naar ander werk bij ontslag.

Binnen de laatste categorie vallen de werkelijke ontslagenen waarvoor regelingen moeten worden aangegaan.

 

Wie wordt ontslagen?

Voor het bepalen van de ontslagenen dient u bij collectief ontslag (meer dan 20 ontslagen in 3 maand tijd) met het afspiegelingsbeginsel rekening te houden. Indien u weet hoeveel mensen u ontslaat moet het naar verhouding gelijkmatig zijn verdeeld over de leeftijdsgroepen. Normaal starten de leeftijdsgroepen vanaf 15 jaar waarbij iedere groep een reikwijdte heeft van 10 jaar. Naar verhouding van het aantal werknemers binnen een bepaalde leeftijdsgroep wordt het aantal ontslagen bepaald. Moet 30% van het personeel eruit en heeft de leeftijdsgroep 35-45 jaar 80 werknemers dan dienen 24 werknemers binnen deze groep te worden ontslagen.

 

Compensatie advocaatkosten

De werknemer zal altijd naar een advocaat gaan. Het beëindigingsovereenkomst dient namelijk altijd door een onafhankelijk juridisch specialist te worden afgecheckt, zodat ook de belangen van de werknemer goed zijn behartigd. Een goede methode om enig draagkracht te verkrijgen is door de gemaakte advocaatkosten deels te vergoeden en het overige deel van de bruto vergoeding af te trekken.

 

Ontslagvergoeding

Wordt personeel ontslagen wegens een slechtdraaiende onderneming dan gaat het om bedrijfseconomische redenen. Dat houdt in dat er sprake is van contractbreuk veroorzaakt vanuit de werkgever. U bent dus als ondernemer verantwoordelijk voor deze omstandigheid. Het is aanleiding voor compensatie in de vorm van een gouden handdruk of ontslagvergoeding.

 

Hoe helpt u de werknemers?

Het is belangrijk voor het personeel om te weten waar men op kan rekenen. Het sociaal plan omschrijft wat er bij collectief ontslag allemaal voor de werknemers is geregeld. Naast het juist toepassen van het afspiegelingsbeginsel, wettelijke opzegtermijn en het recht op ontslagvergoeding kunt u als baas nog veel meer doen. Hulp bij het vinden van gepast werk binnen de eigen organisatie of elders zorgt ervoor dat u de beoogde ontslagenen niet in de steek laat. Behulpzaamheid tijdens de reorganisatie houdt in dat u meer begrip van de werknemers kunt krijgen. Ook u kunt door de inzet van de advocaat als ondernemer goed door deze ontslagronde komen. 

 

Hoe kan ontslag advocaat u van dienst zijn?

Om een reorganisatie efficiënt uit te voeren moet één en ander door de ontslag advocaat worden begeleid. Een goed sociaal plan moet binnen de financiële mogelijkheden van uw bedrijf passen. Daarnaast dient te worden bepaald wie wordt ontslagen en of er verder herplaatsingsmogelijkheden zijn. Verder is het ook belangrijk om aan de eigen juridische belangen te denken waarbij eventuele contracten op een wettelijk verantwoorde manier worden ontbonden. Laat u door de advocaat voor ontslag informeren zodat uw bedrijfsbelangen goed zijn behartigd.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op