Tijdig besluit noodzakelijk bij bedrijfssluiting

Een onderneming kan door meerdere redenen genoodzaakt zijn om de deuren te sluiten. Meest logische is dat het financieel zo slecht gaat dat men niet anders kan besluiten om de boel op te heffen. Zeker voor familiebedrijven is dat een zeer teleurstellende ontwikkeling, waarbij het ook om een persoonlijk drama kan gaan. Hoe goed de financiën van het bedrijf zijn kan men reeds vroegtijdig vaststellen. Bovendien weet men ook van tevoren hoeveel opdrachten er nog openstaan en wat er nog qua werk nog in de pijplijn zit. Op basis van die gegevens kan snel een balans worden opgemaakt of het allemaal nog wel een haalbare kaart is. Het kan aanleiding zijn voor het versneld ontslaan van personeel met tijdelijke contracten, voordat werkelijk vast personeel ontslag krijgt aangezegd. Des te eerder dit duidelijk is des te gemakkelijker zal het voor het personeel zijn. Een tijdig besluit zorgt ervoor dat u werknemers erop kunt voorbereiden. Hoe kunt u als directeur van de ontslag advocaat profiteren?

Waarom stoppen?

Het kan zijn dat u als directeur reeds op leeftijd bent en u wilt ook verder meer genieten van uw leven met familie. Indien er geen opvolgers zijn danwel het bedrijf wordt niet opgekocht dan moet u er mee stoppen. Het houdt in dat de deuren op termijn gaan sluiten. Daarnaast kan het gaan om financiële problemen, er is een overlijden binnen het bestuur of men heeft last van de recessie. Stop u met uw bedrijf dan is het altijd van belang om de lopende contracten af te ronden en juridische kwesties op te lossen. Ook het eventuele ontslag van personeel dient goed geregeld te zijn. Neem contact op met de ontslag advocaat zodat u op termijn zonder problemen uw bedrijf kunt sluiten.

Doorstart of niet?

Gaat het slecht met het bedrijf dan kan worden overwogen om een doorstart te maken. Tezamen met de ontslag advocaat kunt u afspraken maken met schuldeisers zodat vorderingen worden uitgesteld. Een doorgaand bedrijf kan meer opbrengen dan een failliet bedrijf. Toch moeten er ontslagen vallen juist omdat reorganisatie bij een doorstart noodzakelijk is. Een deel van het personeel kan dan niet meer in dienst worden genomen terwijl een ander deel wel verder kan gaan.

Snel aangeven

Indien het personeel voortijdig van de plannen op de hoogte is dan kan daarop worden ingespeeld. Oftewel de frictie met de werkvloer is minimaal juist omdat men de gelegenheid krijgt om elders een andere baan te zoeken/ krijgen. Daartoe dient volgens het UWV altijd minimaal 6 weken voor aangehouden te worden, echter indien die termijn langer is dan is het des te beter. Zeker als het gaat om veel personeel is het van belang om geleidelijk aan voor iedere werknemer geschikte oplossing te vinden. Het zorgt ervoor dat de onderlinge relatie goed blijft en men niet met frictie uit elkaar gaat.

Ontslagvergoeding versus sociaal plan

Een goed sociaal plan behelst hierbij dat men wordt geholpen om ander werk te vinden. Een positieve inspanning van u als oud werkgever is van belang. Verkrijgt men eerder een baan dan gaat men veel sneller akkoord met een eventuele ontslagvergoeding. Alvorens u het één en ander aankondigt, is het verstandig om de zaken eerst met een advocaat te overleggen. Het aanbieden van een goed onderbouwd sociaal plan zorgt ervoor dat ontslagvergoedingseisen om laag gaan. Goede hulp bij het vinden van ander werk is noodzakelijk zodat uw oude personeel elders een andere toekomst kunnen opbouwen.

Inschakelen advocaat

Om een goed sociaal plan tezamen met heldere beëindigingsovereenkomsten op te stellen maakt u handig gebruik van de advocaat voor ontslag. Juist tijdig inspringen op de situatie biedt een goed perspectief voor het personeel zodat eventuele onkosten voor u worden geminimaliseerd.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op