Waar heeft u recht op bij ontslag?

Neemt u de ontslagadvocaat in de arm dan kunt u uw belangen goed beschermen! Ontslag kan onverwacht voorvallen maar ook wegens het contract voorkomen. Strikt genomen heeft u als ex-werknemer bepaalde rechten waarop u kunt terugvallen, echter per type ontslagreden verschillen die rechten. Het aangezegd krijgen van een ontslag kan grote gevolgen voor u hebben en dus wilt u dat uw belangen optimaal zijn behartigd. Uw werkgever wil namelijk niet meer van uw diensten gebruik maken en dus verschillen de wederzijdse belangen. Door de inzet van de advocaat voor ontslagrecht kunt u echter uw gelijk halen of het beste resultaat eruit halen. Waar moet u op letten indien u wordt ontslagen?

Reden van ontslag versus rechten

Meest belangrijke punt van aandacht is de reden waarom u wordt ontslagen. Daartoe zijn slechts een viertal wettelijke redenen. Dat zijn:

Op staande voet

U heeft in de ogen van de werkgever iets ernstigs gedaan waardoor u per ommegaande op straat komt te staan. Het ontslag wordt u mondeling aangezegd en met een paar dagen schriftelijk bevestigd. Consequentie hiervan is dat u geen verdere rechten heeft. Het inkomen stopt direct, eventuele aangerichte schade wordt met vakantiegeld verrekend en mogelijk wordt u verder aangeklaagd. Daarnaast heeft u geen recht op een WW-uitkering. Oftewel de reden van ontslag heeft voor u vergaande gevolgen waarbij de reden van ontslag echt dringend genoeg moet zijn. Om aan te tonen dat u ten onrechte op staande voet bent ontslagen moet u afdoende juridische kennis in de arm nemen. Het zal namelijk niet de eerste keer zijn dat een werkgever met een dubbele agenda iemand ontslaat;

Bedrijfseconomische redenen

Indien het slecht gaat met een onderneming dan kunnen er bij een reorganisatie ontslagen vallen. Betreft het meer dan twintig werknemers binnen drie maanden tijd dan gaat het om collectief ontslag. In dat geval dient een en ander te voldoen aan de Wet Meldingsplicht Collectief Ontslag. Daarbij dient het afspiegelingsbeginsel te worden toegepast. Daarnaast gelden de standaard ontslagrechten:

 • voldoende ontslagvergoeding conform de kantonrechtersformule wegens contractbreuk. Let wel de vergoeding zal dalen naar een kwart maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van 75.000 euro. Op de ontslagvergoeding wordt veelal door de werkgever beknibbeld waardoor uw belangen worden aangetast;
 • de wettelijke opzegtermijn wordt aangehouden. Voor iedere vijf gewerkte jaren kunt u een maand opzegtermijn in acht nemen met een maximum van vier maand. Deze termijn start vanaf de eerste van de opvolgende maand.

Van rechtswege en wederzijds goedvinden

Het contract kan worden ontbonden zodra de afgesproken termijn is verstreken of de doelstelling is behaald. Neemt u ontslag dan gaat dit onder de noemer wederzijds goedvinden.

Aanvullende redenen

Ondanks dat het ontbinden van een arbeidscontract conform voorgaande redenen moet gaan kan het voorkomen dat u in aanvullende problemen komt. Denk aan de volgende:

 • u zit ziek thuis en er wordt door de werkgever gedreigd met ontslag. Dit mag uiteraard niet mits u terecht ziek thuis zit. U heeft recht op maximaal twee jaar loondoorbetaling;
 • door psychische druk kunt u het werk niet meer aan;
 • disfunctioneren waardoor u strikt genomen in de ogen van de werkgever niet meer capabel of interessant voor de werkgever bent;
 • misleiding door de werkgever waardoor uw baan onterecht op de tocht komt te staan;
 • overige redenen waardoor uw baan in gevaar komt echter waarbij u er een andere mening op nahoudt.  

Om uw belangen optimaal te kunnen beschermen heeft u de inzet van de ontslagadvocaat nodig. Vermijd uw ontslag of verkrijg juist de beste regeling. U heeft daartoe gedegen juridische assistentie nodig! Laat u dus goed informeren door onze juridisch specialist of ontslagadvocaat. 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op