Ontslagrechten ambtenaar

Een ambtenaar is via een besluit aangesteld en geniet daarom van de ambtelijke rechtspositie. Het houdt eveneens in dat men niet zomaar op straat komt te staan. Er is feitelijk geen sprake van ontslag echter men wordt via een besluit uit die positie gezet. Om dat te bewerkstelligen dient een ontslagprocedure te worden doorlopen. Wat zijn de rechten voor een ambtenaar en waarom kunt u niet zomaar worden ontslagen?

 

Direct op straat staan kan niet!

Indien een persoon als ambtenaar wordt aangesteld dan wordt dat gedaan via een besluit. Oftewel er is niet sprake van een standaard arbeidscontract. De normaal van toepassing zijnde ontslagredenen kunnen daarmee ook niet zomaar worden toegepast. Een overheidsinstelling moet een besluit ongedaan maken door daartoe een procedure te starten. Op staande voet ontslagen worden kan dus niet omdat men eerst de juiste stappen moet doorlopen. De ambtenaar kan echter naar aanleiding van een dringende reden wel tijdelijk op non-actief worden gezet. Het geeft het ambtelijke apparaat tijd om de juiste afwegingen te maken.

 

Ambtelijke rechtspositie

Een ambtenaar geniet van een ambtelijke rechtspositie. Dat is op zich een verantwoordelijke positie waarbij de instelling de ambtenaar een speciale functie geeft. De ambtelijke rechtspositie houdt in dat de ambtenaar op een wettelijke ondersteuning heeft bij zijn handelen. Uiteraard moet het handelen wel rechtsgeldig zijn. Correctheid is dan ook wat ambtenaren altijd nastreven.

 

Herplaatsingsplicht

Binnen de Wet Verbetering Poortwachter is vastgesteld dat als er sprake is van ontslag door hervormingen/ reorganisatie dan geldt er een herplaatsingsplicht. Oftewel voor de ambtenaar dient ander geschikt werk binnen de huidige organisatie of een aanverwante overheidsinstelling worden gevonden. Daartoe dient een termijn voor aangehouden te worden voordat de eventuele ontslagronde/ -procedure van kracht gaat.

 

Ontslagprocedure ambtenaar

De ambtenaar heeft bij een voorgenomen besluit altijd het recht om er tegen in te gaan. Men heeft standaard de kans om bezwaar, beroep en hoger beroep aan te tekenen. Daartoe heeft de ambtenaar vanaf dagtekening van het besluit telkens 6 weken de tijd. Oftewel men heeft voldoende tijd om tegenargumenten aan te dragen zodat het besluit wordt veranderd. Luistert het overheidsapparaat dan niet naar de argumenten, kan wederom in een volgende fase beroep worden aangetekend. Om goede resultaten te bereiken is het van belang om juiste bijstand te verkrijgen. De ontslag advocaat kan u optimaal van dienst zijn zodat uw belangen als advocaat goed worden behartigd.

 

Speciale regelingen bij ontslag

Soms zijn de omstandigheden dermate slecht dat u als advocaat toch wordt ontslagen. De reden is dan dringend genoeg of er kan simpelweg geen alternatieve baan worden aangeboden. In dat geval komt men in de WW. Dit wordt zolang de WW duurt aangevuld tot het laatst verdiende loon. Na de WW is er nog een speciale regeling waarbij de ambtenaar nog 70% krijgt doorbetaald. Hoe lang dit duurt is afhankelijk van de arbeidsduur als ook de leeftijd.

 

Laat u bijstaan!

Om het beste resultaat voor u als ambtenaar te behalen maakt u gebruik van de ontslag ambtenaar. Of het besluit wordt veranderd of u krijgt een goede compensatieregeling danwel ontslagvergoeding. Neem contact op met de ontslag ambtenaar zodat uw belangen goed worden verdedigd.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op