Een ambtenaar is aangesteld middels een besluit waarna die persoon een ambtelijke rechtspositie heeft. Dat houdt in dat men verregaande bescherming heeft, zo ook tegen ontslag. Krijgt u als ambtenaar met een dreigend ontslag te maken dan staat u wegens uw positie zeker sterk. Een ambtenaar kan niet zomaar worden ontslagen, juist omdat ook daar een besluit aan ten grondslag moet liggen. Voordat het ontslag werkelijk van toepassing is, moet er een gedegen procedure worden gevolgd. Hoe zit het verder met als u ziek wordt, kunt u dan feitelijk ontslag aangezegd krijgen?

 

Doorlopen van een procedure

Wegens de ambtelijke rechtspositie heeft u als ambtenaar rechten, waarbij één en ander volgens specifieke regels moet worden bepaald. Binnen het ambtenarenrecht is vastgelegd dat u altijd zes weken de tijd hebt om bezwaar tegen het besluit in te dienen. Mocht dat onverhoopt niet helpen dan kunt u eveneens een beroep binnen zes weken daarna aantekenen. Een vervolgstap kan het hoger beroep zijn, waartoe u eveneens zes weken de tijd krijgt. Oftewel de totale procedure neemt maximaal achttien weken in beslag. Deze procedure dient u altijd te doorlopen omdat u daarmee aangeeft dat u tegen het besluit in gaat. Zomaar akkoord ermee gaan kan namelijk negatieve invloed uitoefenen bij een eventuele uitkeringsaanvraag.

 

Ontslagvergoeding en uitkeringen

Omdat u via een besluit uit het ambt wordt gezet, verliest u daarmee uw baan en dus inkomen. Indien het ontslag niet op staande voet is geweest (de ambtenaar heeft onwettelijk of onrechtmatig gehandeld) dan kan men wel een uitkering bij het UWV krijgen. Daarbij geldt dat u als ambtenaar recht heeft op aanvullende uitkeringen, zodat het inkomen langdurig wordt gecompenseerd. U heeft als ambtenaar recht op de volgende regelingen:

 

Ontslagvergoeding

Is het ontslag via besluit veroorzaakt door toedoen van de overheidsinstelling zelf, dan heeft u recht op schadevergoeding. Dit wordt gedaan in de vorm van een gouden handdruk oftewel ontslagvergoeding. Naar verhouding van de gewerkte jaren, het bruto loon heeft u afhankelijk van de leeftijdscategorie recht op compensatie.

 

Aanvullende uitkering

Komt een ambtenaar wegens een overheidsbesluit in de WW, dan krijgt men een aanvulling op de uitkering. Daarbij wordt het tot het oude loon aangevuld, zolang men recht op een WW uitkering heeft. De eerste twee maanden wordt het met 25% aangevuld en de opvolgende maanden met 30%.

 

Aansluitende uitkering

Verloopt de uitkering dan heeft de ex-ambtenaar vervolgens recht op een aansluitende uitkering. Het is vergelijkbaar als de WW aangezien men 70% van het laatst verdiende loon krijgt doorbetaald. Uiteraard duurt dit zolang men geen baan heeft gevonden. Daarnaast geldt dat de duur verder afhankelijk is van het arbeidsverleden bij de overheidsinstantie.

 

Ziekte

 

Bent u ziek, dan mag u nooit om die reden door uw werkgever worden ontslagen. U heeft dus goede kansen om de procedure goed door te komen, zodat u uw baan behoudt of een zeer hoge vergoeding ontvangt. Let wel dat u eventueel aangepast werk als zieke moet doen, juist omdat de Wet Verbetering Poortwachter het voorschrijft. Werkt u daar niet aan mee dan kan het soms aanleiding voor ontslag zijn. Laat u bij twijfel altijd door de ontslag advocaat informeren zodat u juridisch goed bent vertegenwoordigd.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op