Wat is wet arbeid en zorg (WAZO)?

Wanneer een medewerker zwanger is of mantelzorger voor iemand is, ben je als werkgever verplicht om je medewerker hiervoor vrij te geven. Deze regels staan beschreven in de Wet Arbeid en Zorg, de afkorting is WAZO. Onder deze wet vallen diverse verlofregelingen. Een Werkgever is dus verplicht zijn medewerkers vrij te geven zolang zij voldoen aan de voorwaarden van het zorgverlof.

Verlofregelingen

We zullen nu een aantal verlofregelingen noemen en daarbij aangeven wat deze verlofregelingen inhoudelijk betekenen.
Onder het zorgverlof valt onder andere het calamiteitenverlof. Het calamiteitenverlof is van kracht wanneer iemand vanwege persoonlijke omstandigheden tijdelijk niet kan werken. Vanwege deze omstandigheden is het noodzakelijk dat de werknemer per direct verlof moet krijgen. Een werkgever moet dit verzoek om calamiteitenverlof toestaan, het loon van de medewerker loopt gewoon door.
Dan het buitengewoon verlof. Wanneer er gebeurtenissen plaatsvinden welke niet in de Wet Arbeid en Zorg beschreven staan kunnen werknemers toch verlof krijgen voor deze buitengewone gebeurtenis of gebeurtenissen. Een voorbeeld van buitengewoon verlof is wanneer iemand in de familie van de medewerker is overleden, Maar ook wanneer een familielid van een medewerker gaat trouwen. In de arbeidsovereenkomst van het bedrijf staat hoe het buitengewoon verlof is geregeld in de CAO.
Wanneer iemand tijdelijk voor zijn echtgenoot zorgt kan er in dat geval kortdurend zorgverlof worden aangevraagd. Het kortdurend zorgverlof duurt maximaal 12 maanden en tweemaal het aantal arbeidsuren dat een medewerker gewoonlijk werkt per week.
Tijdens het zwangerschapsverlof verstrekt het UWV, het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen de uitkering voor vrouwen die zwanger zijn en op korte termijn gaan bevallen. Elke zwangere werkzame vrouw heeft recht op zwangerschapsverlof met de uitkering van het UWV.
Bij het ouderschapsverlof wordt gekeken naar de gemiddelde arbeidsduur per week, gekeken over de periode van 26 weken. Dankzij het ouderschapsverlof kunnen werknemers meer tijd besteden aan de zorg van hun kind of kinderen.

Juridisch advies

Heeft u behoefte aan meer informatie over de wet arbeid en zorg? Neemt u dan contact op met de advocaat ontslag. De advocaat ontslag kan al uw vragen beantwoorden of u indien nodig voorzien van een goed juridisch advies.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op