Hoe lang duurt het voordat je werkelijk bent ontslagen?

Krijgt u of neemt u ontslag, dan kunt u niet zomaar vertrekken. Contractueel gezien bent u nog in dienst tot de wettelijke opzegtermijn is verstreken. Dit is de periode voor het ontslag zodat het papierwerk kan worden geregeld. Daarnaast geeft het de werkgever de tijd om ander personeel of u de tijd om ander werk te vinden. Wat houdt de wettelijke opzegtermijn in en wanneer bent u werkelijk ontslagen?

 

Wat houdt het in?

Krijgt u te maken met ontslag dan moet daarbij een overgangstermijn in acht worden genomen. Het geeft de werkgever de gelegenheid om een vervangend personeelslid te vinden als u ontslag neemt. Daarnaast geeft het u voldoende tijd om geschikt ander werk te vinden. Toch verschilt de opzegtermijn tussen beide juist omdat de werkgever veel meer mogelijkheden heeft om ander personeel te vinden. Wat zijn de verschillende wettelijke opzegtermijnen bij de ontslagvormen?

 

U neemt ontslag 

In het geval u ontslag neemt dan valt het onder de noemer ontslag met wederzijds goedvinden. Indien u de opzegtermijn daarbij netjes aanhoudt dan kan de werkgever slechts akkoord gaan met het ontslag. Het betekent dat beide partijen zonder problemen uitelkaar gaan waarbij geen aanvullende eisen worden gesteld. Oftewel er is geen sprake van een ontslagvergoeding. Neemt u als werknemer ontslag dan moet u verplicht rekening houden met 1 maand opzegtermijn, mits niet anders is omschreven binnen het arbeidscontract. 

 

U krijgt ontslag

Het ontbinden van het arbeidscontract door de werkgever kan wegens een drietal wettelijke redenen worden gedaan. Daaraan verbonden zitten verschillende opzegtermijnen namelijk: 

  • ontslag van rechtswege: het houdt in dat het contract op een specifieke datum of bij een behaalde doelstelling wordt ontbonden. Hierbij is geen sprake van een opzegtermijn;
  • ontslag op staande voet: de werkgever is van mening dat u iets ernstigs heeft gedaan. Het is dringend genoeg om u per direct op straat te zetten. Er is geen opzegtermijn;
  • ontslag wegens bedrijfseconomische redenen: in het geval van contractbreuk moet de werkgever per 5 gewerkte jaren een maand opzegtermijn inachtnemen, met 4 maand als maximum.

 

Waneer gaat het in? 

De opzegtermijn gaat nooit in op de dag dat het ontslag wordt aangezegd. De termijn gaat van start vanaf de 1e van de volgende maand. Wordt u ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen dan gaat de termijn niet direct in. Eerst moet de nieuwe maand worden afgewacht. Dit geldt uiteraard ook als u zelf ontslag neemt. Wordt het ontslag 10 januari aangezegd dan start de opzegtermijn op 1 februari. Heeft u 6 jaar gewerkt bij het bedrijf en wordt u ontslagen dan heeft u per 1 april geen werk (opzegtermijn duurt 2 maand). Gedurende die termijn heeft u wel de gelegenheid om te solliciteren en ander werk te verkrijgen. Ook bij het aangaan van nieuw werk moet de opzegtermijn in acht zijn genomen. 

 

Fictieve opzegtermijn bij uitkeringsaanvraag

Een aandachtspunt is de volgende. Neemt u zelf ontslag echter heeft u nog geen andere baan gevonden dan kunt u wel in aanmerking komen voor een uitkering. Daaraan zit het volgende aandachtspunt. Indien u een uitkeringsaanvraag doet dan moet u met de ficitieve opzegtermijn rekening houden. Dit houdt in de opzegtermijn zoals die door de werkgever aangehouden zou zijn. Heeft u meer dan vijf jaar gewerkt bij deze werkgever dan is er dus een wezenlijk verschil tussen wanneer u ontslagen bent en wanneer u een uitkering kunt krijgen. Let wel in de tussentijd bent u dus op uzelf aangewezen en heeft u wel sollicitatieplicht. 

 

Vrijblijvend advies bij ontslag

Neemt u ontslag of wordt u ontslagen dan is het van belang dat de wettelijke opzegtermijn goed is toegepast. Laat de ontbindende voorwaarden in het beëindigingsovereenkomst afchecken door de juridisch specialist. Vraag daarnaast vrijblijvend om advies via ons speciale telefoonnummer voor het ontslagrecht. 

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op