Wettelijke regels voor ziek thuis zitten

Even ziek zijn dat kan iedereen overkomen! Soms kan de ziekte of aandoening dermate ingrijpend zijn dat u langdurig thuis zit zonder dat u kunt werken. Daartoe kan een ernstige ziekte, overspannenheid maar ook psychische druk aan ten grondslag liggen. De werkgever wil uiteraard dat u zo snel als mogelijk weer aan het werk gaat, echter u moet voldoende tijd nemen om compleet te herstellen. Binnen dit spanningsveld kan het voorkomen dat de werkgever u onder druk zet om maar eerder aan het werk te gaan, door mogelijk met ontslag te dreigen. Terecht ziek thuis zitten wordt echter wettelijk beschermd en dus mag de werkgever dat niet doen! Waarom mag de werkgever u niet onder druk zetten en op welk moment is het verstandig om u vrijblijvende bij de ontslagadvocaat te te laten informeren? 

Verzuim of ziek

Er zijn meerdere wettelijk toegestane redenen waarom u thuis zit. U kunt werkelijk ziek zijn, maar er kunnen ook problemen zijn waar u niet uitkomt. Daarnaast kan het gaan om verzuim waarbij er geen duidelijke reden valt aan te wijzen. Denk aan thuisblijven na een belangrijke voetbalwedstrijd van Oranje. Dit laatste is uiteraard een zeer zorgelijke omstandigheid en valt u als werknemer zeker aan te rekenen. Naast een ziekte kunt u door werkdruk, burn-out en psychische overlast kunt u echter wel terecht ziek thuis zitten. U en de ARBO-arts zijn van mening dat het zo niet langer kan en wordt u tijdelijk of voor de middellange termijn ziek verklaard. Zo zou het over het algemeen moeten gaan, echter er zijn veel werkgevers die daar anders over nadenken. 

Waarom dreigen met ontslag?

Ontslag vormt voor de werkgever een handige manier om de werknemer in het gareel te houden. Het kan ertoe leiden dat zelfs zieke personen des ondanks gedwongen aan het werk worden gezet. Dit is een zeer kwalijke zaak! Bij kleine bedrijfjes vormt één zieke werknemer een zware post aangezien naast het doorbetalen van het loon ook vervangend personeel moet worden ingeschakeld. Indien de onderneming daarvoor geen aanvullende verzekering heeft afgesloten dan dient de werkgever het zelf te betalen. Die omstandigheid kan veel frictie opleveren waarbij de werkgever geneigd is om met ontslag te dreigen. Daarnaast kan het leiden tot het onder druk zetten van de werknemer om ondanks de ziekte toch te gaan werken. Dit is wettelijk niet toegestaan en dus heeft u juridische assistentie nodig! Laat u u door de ontslagadvocaat informeren zodat uw belangen goed worden beschermd.  

Waarom mag de werkgever het niet doen?

De Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte schrijft voor dat de werkgever tot op twee jaar het loon moet doorbetalen. Oftewel als u terecht ziek thuis zit dan heeft de werkgever de verplichting om u bij te staan. Daarnaast geldt eveneens de Wet Verbetering Poortwachter waarin staat voorgeschreven dat u tezamen met de werkgever naar oplossingen moet zoeken. Een zieke kan namelijk deels arbeidsgeschikt zijn. De werkgever moet dus een positieve inspanning doen om u weer gedeeltelijk aan het werk te krijgen. Dreigt uw werkgever met ontslag terwijl u ziek thuis zit, dan is dat compleet onterecht. Neem vrijblijvend contact met onze helpdesk op zodat u uw recht kunt halen. 

Juridisch advies

Ziet u ook thuis waarbij u onder druk wordt gezet door uw werkgever, neem dan contact met ons op. Wij weten dat de werkgever u tracht te misleiden terwijl u onvoldoende van uw ziekte of aandoening kunt herstellen. Informeer hoe uw belangen behartigd kunnen worden door de helpdesk telefonisch te benaderen. 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 66

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op